Eenzijdig gezag toegekend aan moeder

Een moeder heeft na de scheiding tien jaar alleen voor haar dochter gezorgd. De vader was vrijwel  buiten beeld, maar had nog steeds gezamenlijk gezag.De moeder wil eenzijdig gezag om niet meer afhankelijk te zijn van zijn medewerking. Spoorlaan Advocaten heeft haar met succes bijgestaan in de procedure bij de rechtbank. Hoewel rechters doorgaans terughoudend…

Lees meer

100%  hypotheekkosten als gebruiksvergoeding woning voor scheiding

Bij een scheiding verlaat de vrouw de woning, die te koop staat. De man blijft in het huis wonen tot het verkocht wordt. Hij betaalt de hypotheekkosten niet, die daarom neerkomen op de vrouw. In de echtscheidingsprocedure vraagt onze advocaat de vrouw een gebruiksvergoeding van de man voor deze kosten. De rechtbank wijst ons verzoek…

Lees meer

Onnodige alimentatieprocedure leidt tot proceskostenveroordeling

In een vechtscheiding staan we een vrouw bij die opnieuw in een procedure betrokken wordt door haar ex-man. De ex-man vordert alimentatie vanwege inkomensdaling maar verzwijgt aanvullingen op zijn uitkering. Na ons verweer stelt de rechter vast dat de man geen recht heeft op alimentatie en de proceskosten van de vrouw moet vergoeden. De vrouw…

Lees meer

Interen op spaargeld bij alimentatie niet nodig

Tijdens de scheiding vraagt de vrouw partneralimentatie tot het moment dat ze werk vindt waarmee ze voldoende kan verdienen. De man vindt dat ze het verdeelde spaargeld moet gebruiken en weigert alimentatiebetaling. Met onze familierechtspecialist oordeelt de rechter dat de vrouw niet hoeft in te teren op het spaargeld, omdat de man evenveel heeft overgehouden.…

Lees meer

Verkoop woning na scheiding

Een echtpaar heeft bij de scheiding afgesproken dat de woning zou worden verkocht, maar de man bedenkt zich. Spoorlaan Advocaten wijst hem erop dat hij verplicht is om de afspraak na te komen en geeft aan dat het tot een kort geding kan komen. Gelukkig is de man dan alsnog bereid tot overleg, en kan…

Lees meer

Terugbetaling alimentatie door samenwonen

Een aantal jaar geleden werd in een echtscheidingsprocedure vastgesteld dat de man zijn ex-vrouw partneralimentatie moest betalen. Onlangs kwam de man erachter dat de vrouw sinds een jaar bij haar nieuwe partner woonde. Hij stopte de alimentatie op ons advies, omdat de vrouw geen recht meer had op betaling vanwege een duurzame gemeenschappelijke huishouding met…

Lees meer

Ouder mag hoofdverblijf kind niet wijzigen

Na een vechtscheiding wordt een kort geding gevoerd over misbruik van documenten bij de gemeente. In een nare scheidingsprocedure wordt (ook) gestreden over de verblijfplaats van de kinderen. Spoorlaan Advocaten treedt op voor de moeder, die zich zorgen maakt over de manier waarop de vader de kinderen behandelt. In een spoedprocedure bepaalt de rechtbank dat…

Lees meer

Alleenstaande moeder houdt alimentatie convenant

Bij de echtscheiding spreekt een alleenstaande moeder met haar ex-man een vaststaand bedrag af voor de kinderalimentatie van de schoolgaande kinderen. In het convenant leggen ze nadrukkelijk vast dat de hoogte van de kinderalimentatie niet zal wijzigen, tenzij zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen en het onredelijk is om de overeengekomen alimentatie te handhaven: een niet…

Lees meer

Met terugwerkende kracht alimentatiedaling voor kleine ondernemer

Een kleine ondernemer kan vanwege tegenvallende resultaten zijn alimentatie niet meer betalen. We procederen bij de rechtbank over vermindering van het bedrag. Omdat we kunnen aantonen dat destijds is uitgegaan van te hoge bedrijfsresultaten en hierdoor een te hoge alimentatie, verlaagt de rechter de kinderalimentatie en ook de partneralimentatie met terugwerkende kracht.   Bij de…

Lees meer