Sociale zekerheid

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kunt u met diverse soorten uitkeringen en instanties te maken krijgen. Voor ieder type uitkering geldt een ander systeem. We hebben veel ervaring op het gebied van:

Meer weten over sociale zekerheid?

Neem dan contact met op met onze advocaten sociale zekerheid in Woerden

UWV (of soms een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar) bepaalt of u in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijvoorbeeld de WIA, WAO, Wajong, WAZO of ZW. Bij werkloosheid, of een combinatie van werkloosheid en ziekte, is ook UWV de instantie die de hoogte en duur van de WW-uitkering bepaalt. De toekenning en hoogte van de PGB wordt vastgesteld door het Zorgkantoor.

Het percentage arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld na een keuring bij de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV. Het kan gebeuren dat na deze keuring een lager percentage arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld dan verwacht.

In geval van werkloosheid, of een combinatie van werkloosheid en ziekte, is ook UWV de instantie die de hoogte en duur van de WW-uitkering bepaalt. Als UWV van oordeel is dat de werkloosheid (gedeeltelijk) aan uzelf te wijten is, zal UWV een maatregel opleggen. Dit kan zijn dat geen WW-uitkering wordt toegekend, of dat de WW pas later zal ingaan.

Als u het met de beoordeling niet eens bent, is bezwaar mogelijk bij UWV of daarna beroep bij de Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep. Het is belangrijk de termijn in de gaten te houden om bezwaar of beroep aan te tekenen: dit kan tot 6 weken nadat de beslissing van UWV is afgegeven.

Alsnog WIA voor beleidsmedewerkster

13-02-2024

Na een succesvolle carrière wordt een beleidsmedewerkster uit Utrecht ziek, en kan niet meer werken. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid vraagt ze een WIA uitkering aan bij UWV. UWV vindt dat de beleidsmedewerkster parttime zou kunnen werken en kent slechts een gedeeltelijke WIA-uitkering toe. Onze specialist sociale zekerheid procedeert hierover en de beleidsmedewerkster ontvangt met terugwerkende…

Lees verder