Verplicht terugverhuizen kind

Na de scheiding verhuist de moeder met de dochter zonder toestemming van de vader. Vanwege de grote afstand levert dat problemen op voor de omgangsregeling. Op verzoek van de man veroordeelt de rechter de moeder in kort geding om binnen een jaar terug te verhuizen naar de regio WoerdenUtrecht. Doet ze dat niet, dan wordt het hoofdverblijf van de dochter verplaatst naar de vader.
 
De vrouw gaat in hoger beroep en vraagt uitstel van de verhuisplicht tot het moment dat in de bodemprocedure (verder) wordt beslist over de woonplaats. Het hof geeft haar ongelijk. De rechters vinden dat de vrouw de dochter ten onrechte uit de omgeving van de vader heeft gehaald. Ze had, zo oordeelt het hof, ruim de tijd om nieuwe woonruimte in de oude omgeving te zoeken maar heeft te weinig moeite gedaan. Zij heeft de belangen van zowel de dochter als de vader geschaad, omdat er door haar acties te weinig ruimte was om de vader/dochterband te versterken. Als ze niet alsnog “terug “verhuist, dan wordt het hoofdverblijf van de dochter veranderd: zij verhuist dan naar de vader.
 
Als ouders het gezamenlijk gezag hebben dan moeten ze afspraken maken over de verblijfplaats van de kinderen. Omdat contact met beide ouders heel belangrijk is, moeten allebei de ouders dat contact zoveel mogelijk bevorderen. Bij een verhuizing wordt gekeken naar een groot aantal aspecten, waarbij het belang van de kinderen op een nauwe band met de andere ouder cruciaal is.
 
 
NB: Er zijn vaker conflicten over wel/niet verhuizen. Onze familierechtadvocaten moeten regelmatig procederen over vergelijkbare kwesties. Recent hebben ze ouders bijgestaan in een procedure waar de verhuizing werd verboden omdat het contact tussen ouders en kinderen in stand kon blijven. Andersom hebben onze specialisten met succes geprocedeerd over een wel toegestane verhuizing, waarbij een kleine vergroting van de afstand tussen de woonplaatsen niet bezwaarlijk was voor de ouder-/kindband. Tenslotte hebben ze bij hoge uitzondering weten te regelen dat emigratie naar een ander werelddeel (wel) werd toegestaan. U vindt al deze zaken bij onze eerdere resultaten

Vragen over familierecht?

Onze advocaten regio in Woerden/Utrecht adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer. Wilt u meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.