Alsnog WIA voor beleidsmedewerkster

Na een succesvolle carrière wordt een beleidsmedewerkster uit Utrecht ziek, en kan niet meer werken. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid vraagt ze een WIA uitkering aan bij UWV. UWV vindt dat de beleidsmedewerkster parttime zou kunnen werken en kent slechts een gedeeltelijke WIA-uitkering toe. Onze specialist sociale zekerheid procedeert hierover en de beleidsmedewerkster ontvangt met terugwerkende…

Lees meer

100% WIA-uitkering voor schoonmaakster

Een 52-jarige schoonmaakster kan haar werk niet meer aan vanwege pijnklachten. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid vraagt ze een WIA-uitkering aan bij UWV. UWV oordeelt dat de  vrouw 19% arbeidsongeschikt is : te weinig voor een uitkering. Onze advocaat  zorgt ervoor dat UVV deze  afwijzing omzet in 100% toekenning.  Via een bezwaarprocedure regelt ze dat onze…

Lees meer

Alsnog Wajonguitkering vanwege migraine

Een jonge vrouw slaagt erin ondanks terugkerende migraineklachten haar studie met succes af te ronden. Echter, vanwege de ernst van de migraineklachten lukt het haar niet in een normale baan te werken. Zij vraagt een Wajong-uitkering aan, en UWV wijst die ook gedeeltelijk toe. Echter, UWV vindt dat de vrouw nog altijd in staat is…

Lees meer

Corona-advies over werkgeverssubsidie NOW

De coronacrisis brengt grote financiële problemen met zich mee. De horeca is gedwongen om te sluiten en veel winkels zien de omzet kelderen. De eigenares van een kledingzaak in het centrum van Woerden vroeg ons onder welke voorwaarden zij subsidie voor haar personeelslasten kon krijgen. We hebben de recente NOW-regeling bekeken: de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud…

Lees meer

Wajong toegekend aan 50-jarige patiënt

Na  jaren wachten heeft onze cliënte een Wajong-uitkering aangevraagd bij UWV.  Zij heeft nooit kunnen werken vanwege medische problemen. Vanaf haar jeugd had zij te kampen met psychische en lichamelijke klachten. Het zware psychiatrische verleden van haar moeder heeft  haar zwaar getraumatiseerd.  Verder leed onze cliënte vanaf jonge leeftijd aan heftige rugklachten. Gaandeweg raakte zij…

Lees meer

Toch uitkering uitzendkracht na late ziekmelding

Een HBO-student heeft baantjes via verschillende uitzendbureaus. Als hij ziek wordt meldt hij dit voor een van zijn klussen, maar niet voor de andere. Als uitzendkracht komt hij in aanmerking voor een ziektewetuitkering (ZW) van UWV. Spoorlaan Advocaten ziet kans om op grond van de eerdere ZW-uitkering een aanvullende aanvraag te doen voor het tweede…

Lees meer

Rechtsbijstandsverzekering vergoedt advocaatkosten

Een 33-jarige man start een bezwaarprocedure bij UWV over een geweigerde arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hij heeft jarenlang een rechtsbijstandsverzekering en vraagt deze rechtsbijstandsverzekeraar voor hem op te treden. De rechtsbijstandsverzekering krijgt ongelijk van UWV en laat de man weten de zaak te eindigen omdat voortzetting van de procedure bij de rechtbank kansloos zou zijn. De man benadert…

Lees meer

Alsnog Wajong voor 30-plusser

Om voor een Wajong uitkering in aanmerking te komen, zal de arbeidsongeschiktheid op 18-jarige leeftijd moeten vaststaan, althans aannemelijk moeten zijn. Medische informatie van cliënt over zijn gesteldheid op 18-jarige leeftijd ontbrak. Bovendien was er slecht overzicht over het medisch verleden doordat cliënt tijdens zijn jeugd een aantal keren was verhuisd en hierdoor steeds nieuwe…

Lees meer