Na een succesvolle carrière wordt een beleidsmedewerkster ziek en kan niet meer werken.  Na twee jaar arbeidsongeschiktheid  vraagt ze WIA aan bij UWV. UWV kent slechts een gedeeltelijke WIA-uitkering toe omdat de beleidsmedewerkster parttime zou kunnen werken. Onze specialist sociale zekerheid procedeert hierover en de beleidsmedewerkster krijgt een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering met terugwerkende kracht toegekend. Dit…

Lees meer

Na  jaren wachten heeft onze cliënte een Wajong-uitkering aangevraagd bij UWV.  Zij heeft nooit kunnen werken vanwege medische problemen. Vanaf haar jeugd had zij te kampen met psychische en lichamelijke klachten. Het zware psychiatrische verleden van haar moeder heeft  haar zwaar getraumatiseerd.  Verder leed onze cliënte vanaf jonge leeftijd aan heftige rugklachten. Gaandeweg raakte zij…

Lees meer

Een HBO-student heeft baantjes via verschillende uitzendbureaus. Als hij ziek wordt meldt hij dit voor een van zijn klussen, maar niet voor de andere. Als uitzendkracht komt hij in aanmerking voor een ziektewetuitkering (ZW) van UWV. Spoorlaan Advocaten ziet kans om op grond van de eerdere ZW-uitkering een aanvullende aanvraag te doen voor het tweede…

Lees meer

Een 33-jarige man start een bezwaarprocedure bij UWV over een geweigerde arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hij heeft jarenlang een rechtsbijstandsverzekering en vraagt deze rechtsbijstandsverzekeraar voor hem op te treden. De rechtsbijstandsverzekering krijgt ongelijk van UWV en laat de man weten de zaak te eindigen omdat voortzetting van de procedure bij de rechtbank kansloos zou zijn. De man benadert…

Lees meer

Om voor een Wajong uitkering in aanmerking te komen, zal de arbeidsongeschiktheid op 18-jarige leeftijd moeten vaststaan, althans aannemelijk moeten zijn. Medische informatie van cliënt over zijn gesteldheid op 18-jarige leeftijd ontbrak. Bovendien was er slecht overzicht over het medisch verleden doordat cliënt tijdens zijn jeugd een aantal keren was verhuisd en hierdoor steeds nieuwe…

Lees meer

Ondanks de migraineklachten is mevrouw erin geslaagd haar schoolloopbaan en studie met succes af te ronden. Echter, vanwege de ernst van de migraineklachten bleek werken in een reguliere baan niet mogelijk te zijn. Zij vroeg een Wajong-uitkering aan die gedeeltelijk werd toegewezen. Naar oordeel van UWV werd mevrouw nog altijd in staat geacht een behoorlijk…

Lees meer