Verhuisverbod kinderen bij co-ouderschap

Bij de scheiding wordt co-ouderschap over de kinderen afgesproken. Hoewel voormalige stel in het ouderschapsplan vastlegt om bij elkaar in de buurt te blijven wonen, wil de vrouw al snel met de kinderen naar de andere kant van het land verhuizen. De man weigert toestemming omdat dan geen week op/week af-regeling meer mogelijk is, en schakelt Spoorlaan Advocaten in. Wij procederen namens hem, en de rechter verbiedt de vrouw om de kinderen te laten vertrekken. Als zij wil verhuizen is dat mogelijk, maar de kinderen zullen dan volledig bij de man wonen.

Als ouders het gezamenlijk gezag hebben dan moeten afspraken gemaakt worden over de verblijfplaats van de kinderen. Omdat kinderen groot belang hebben bij contact met beide ouders, moeten allebei de ouders die band zoveel mogelijk bevorderen. Bij een verhuizing wordt gekeken naar een groot aantal aspecten, waarbij het belang van de kinderen centraal staat, maar ook andere belangen worden getoetst.

Onze advocaat vindt dat verhuizing van de kinderen een probleem is. De kinderen hebben een leven opgebouwd in regio WoerdenUtrecht, waar hun vader blijft wonen. De man heeft natuurlijk een groot belang bij het in stand houden van de huidige band met de kinderen, en de kinderen hebben op hun beurt belang bij het behoud van hun stabiele woon- en leefomgeving. Dat de vrouw het co-ouderschap wil eindigen vanwege haar verhuizing, mag niet betekenen dat de uitoefening van het 50% ouderschap van de man moet stoppen.

De rechter volgt onze advocaat, en verbiedt de vrouw om de kinderen met de verhuizing mee te nemen.De rol van de man als verzorger en opvoeder mag niet in hoge mate worden beperkt. De belangen van man en de kinderen wegen zwaarder dan het belang van de vrouw. De verhuizing van de kinderen wordt verboden.

NB: Er zijn vaker conflicten over nakoming van het ouderschapsplan. Een paar maanden geleden kwam het bij vergelijkbare afspraken – in een heel andere context- tot een procedure waar de verhuizing wel werd toegestaan, omdat de contacten tussen ouders en kinderen in stand konden blijven, zie:

Toestemming verhuizing kind na scheiding

Vragen over familierecht?

Onze advocaten regio in Woerden/Utrecht adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer. Wilt u meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.