Verplicht terugverhuizen kind

Na de scheiding verhuist de moeder met de dochter zonder toestemming. Vanwege de grote afstand levert dat problemen op voor de omgangsregeling. Op verzoek van de vader veroordeelt de rechter de moeder in kort geding om binnen een jaar terug te verhuizen naar de regio WoerdenUtrecht. Doet ze dat niet, dan wordt het hoofdverblijf van de dochter verplaatst naar de vader.
 
De vrouw gaat in hoger beroep en vraagt uitstel van de verhuisplicht tot het moment dat in de bodemprocedure (verder) wordt beslist over de woonplaats. Het hof geeft haar ongelijk. De rechters vinden dat de vrouw de dochter ten onrechte uit de omgeving van de vader heeft gehaald. Ze had, zo oordeelt het hof ruim de tijd om nieuwe woonruimte in de oude omgeving te zoeken maar heeft onvoldoende moeite gedaan. Zij heeft de belangen van zowel de dochter als de vader geschaad, omdat door haar acties te weinig ruimte was om de vader/dochterband te versterken. Als ze niet alsnog “terug “verhuist, dan wordt het hoofdverblijf van de dochter veranderd: zij verhuist dan naar de vader.
 
Als ouders samen gezag hebben dan moeten ze afspraken maken over de verblijfplaats van de kinderen. Omdat kinderen groot belang hebben bij contact met beide ouders, moeten allebei de ouders die band zoveel mogelijk bevorderen. Bij een verhuizing wordt gekeken naar een aantal aspecten, waarbij het belang van de kinderen op een nauwe band met de andere ouder heel belangrijk is.
 

NB: Er zijn steeds vaker conflicten over wel/niet verhuizen. Onze advocaten familierecht moeten regelmatig procederen over vergelijkbare kwesties. Recent hebben ze ouders bijgestaan in een procedure waar de verhuizing werd verboden omdat het contact tussen ouders en kinderen in stand kon blijven. Andersom hebben onze specialisten met succes geprocedeerd over een wel toegestane verhuizing, waarbij een kleine vergroting van de afstand tussen de woonplaatsen niet bezwaarlijk was voor de ouder-/kindband. Tenslotte hebben zij bij uitzondering kunnen regelen dat (wel) emigratie naar een ander werelddeel werd toegestaan. U vindt al deze zaken bij onze eerdere resultaten.

Vragen over familierecht?

Onze advocaten regio in Woerden/Utrecht adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer. Wilt u meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.