Alleen moeder is mama

Na de scheiding ruziet een stel over de aanspreekvorm “papa en mama “. De rechter beslist dat “papa en mama “alleen kan worden gebruikt voor de werkelijke ouder. Het is belangrijk om de kinderen duidelijk te maken hoe het zit met hun familieband en afkomst. De moeder blijft mama en de vader blijft papa.

 

De ouders zijn het oneens over de vraag hoe de kinderen de nieuwe partner van de ander moeten noemen. Zo’n discussie hangt juridisch samen met het uitoefenen van het ouderlijk gezag. Kunnen de ouders daarover procederen? Ja, dat kan bij een meningsverschil over de invulling van het ouderlijk gezag. De rechtbank heeft beslist dat de aanspreekvorm van een nieuwe partner na de scheiding samenhangt met dit ouderlijk gezag, en dus ook hierover geprocedeerd kan worden.

De rechtbank oordeelt verder dat voor de kinderen duidelijk moet blijven wie de vader en moeder zijn. De band met de werkelijke ouder moet niet verstoord worden door ook de nieuwe partner te betitelen als mama of papa. Zo wordt voorkomen dat de kinderen problemen krijgen een hond hun ontwikkeling vanwege de verwarring bij de aanspreekvorm. De rechter vindt dat de ouders hier een duidelijke lijn in moeten trekken, en eventueel hulp van een deskundige moeten vragen.

De uitspraak in deze zaak is hier te vinden: ECLI:NL:RBNHO:2022:4289.

Vragen over familierecht?

Onze advocaten en mediators in regio in Woerden/Utrecht/Nieuwegein/IJsselstein adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer. Wilt u meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.