Wegsturen werk = ontslag op staande voet

“Je hoeft niet meer te komen werken”, hoort een automonteur aan het begin van zijn werkdag.Geldt dat bericht als ontslag op staande voet, waarbij de werknemer recht heeft op compensatie omdat geen sprake was van wangedrag? Ja, oordeelde de rechter.

Bij aankomst op de werkvloer werd de automonteur naar huis gestuurd. Was sprake van ontslag? Volgens de garage niet, omdat dat woord niet was gevallen. De monteur benaderde Spoorlaan Advocaten, waarna onze advocaat arbeidsrecht de werkgever berichtte dat wegsturen hetzelfde gevolg had als ontslag geven. Zo’n ontslag is niet geldig als de regels niet worden gevolgd, zodat onze advocaat een procedure startte. De rechter oordeelde inderdaad dat de monteur onder de gegeven omstandigheden terecht heeft gedacht dat de mededeling “je hoeft niet meer te komen werken” gold als ontslag op staande voet. Zo’n ontslag op staande voet is alleen geldig als de werkgever hele goede redenen heeft. In deze zaak was dat niet zo, zodat de werknemer gewoon recht op betaling hield.

Werknemers worden vaker met verschillende formuleringen naar huis gestuurd. Uit een recente uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch blijkt opnieuw dat het wegsturen kan gelden als ontslag op staande voet. Als een werkgever geen goede reden heeft ontstaat een betalingsverplichting, en heeft de werknemer dus recht op compensatie. Als de werknemer zijn baan niet kwijt wil kan toelating tot de werkvloer en betaling van misgelopen salaris worden gevraagd. Wil de werknemer niet meer terug? Dan bestaat recht op loon tijdens de opzegtermijn op ontslagvergoedingen zoals de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Vragen over arbeidsrecht?

U kunt onze advocaten en mediator in regio Woerden/Utrecht vrijblijvend benaderen voor advies, bemiddeling, mediation of procedures voor werknemers en ondernemers, over ontslag, loon, CAO, re-integratie, arbeidsvoorwaarden en meer. U kunt bij onze specialisten terecht voor een gratis kennismakingsgesprek.