Dochter houdt recht op alimentatie vader na wijziging achternaam

Een 20–jarige studente heeft haar achternaam laten veranderen vanwege nare gebeurtenissen in het gezin, waardoor een erg pijnlijke relatie met haar vader is ontstaan. De vader stopt vanwege de naamswijziging met betaling van de kinderalimentatie. De rechter is het hier niet mee eens en veroordeelt hem tot doorbetaling. Het gedrag van de dochter is niet…

Lees meer

Alimentatievermindering ZZP-ers vanwege corona

Met de coronacrisis verwachten onze specialisten veel alimentatiekwesties. De financiële problemen zijn immers nijpend voor veel ZZP-ers, ondernemers en mensen zonder vaste baan. Inkomensdaling bij de alimentatiebetaler heeft gevolgen voor de draagkracht, en zal leiden tot vermindering van alimentatie. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de (corona)procedures zullen verlopen. Dat betekent echter niet…

Lees meer

Kinderalimentatie moet bij WW ook betaald worden uit ontslagvergoeding        

Na ontslag vraagt een man vermindering van kinderalimentatie vanwege inkomensdaling. Hoewel hij inderdaad 70% van zijn voormalige loon ontvangt heeft hij een ruime ontslagvergoeding meegekregen. Namens de vrouw vragen wij de kinderalimentatie in stand te houden, omdat de man dit kan betalen uit die ontslagvergoeding. De rechtbank beslist de man zijn inkomen moet aanvullen uit…

Lees meer

Onnodige alimentatieprocedure leidt tot proceskostenveroordeling

In een vechtscheiding staan we een vrouw bij die opnieuw in een procedure betrokken wordt door haar ex-man. De ex-man vordert alimentatie vanwege inkomensdaling maar verzwijgt aanvullingen op zijn uitkering. Na ons verweer stelt de rechter vast dat de man geen recht heeft op alimentatie en de proceskosten van de vrouw moet vergoeden. De vrouw…

Lees meer

Interen op spaargeld bij alimentatie niet nodig

Tijdens de scheiding vraagt de vrouw partneralimentatie tot het moment dat ze werk vindt waarmee ze voldoende kan verdienen. De man vindt dat ze het verdeelde spaargeld moet gebruiken en weigert alimentatiebetaling. Met onze familierechtspecialist oordeelt de rechter dat de vrouw niet hoeft in te teren op het spaargeld, omdat de man evenveel heeft overgehouden.…

Lees meer

Terugbetaling alimentatie door samenwonen

Een aantal jaar geleden werd in een echtscheidingsprocedure vastgesteld dat de man zijn ex-vrouw partneralimentatie moest betalen. Onlangs kwam de man erachter dat de vrouw sinds een jaar bij haar nieuwe partner woonde. Hij stopte de alimentatie op ons advies, omdat de vrouw geen recht meer had op betaling vanwege een duurzame gemeenschappelijke huishouding met…

Lees meer

Alleenstaande moeder houdt alimentatie convenant

Bij de echtscheiding spreekt een alleenstaande moeder met haar ex-man een vaststaand bedrag af voor de kinderalimentatie van de schoolgaande kinderen. In het convenant leggen ze nadrukkelijk vast dat de hoogte van de kinderalimentatie niet zal wijzigen, tenzij zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen en het onredelijk is om de overeengekomen alimentatie te handhaven: een niet…

Lees meer

Met terugwerkende kracht alimentatiedaling voor kleine ondernemer

Een kleine ondernemer kan vanwege tegenvallende resultaten zijn alimentatie niet meer betalen. We procederen bij de rechtbank over vermindering van het bedrag. Omdat we kunnen aantonen dat destijds is uitgegaan van te hoge bedrijfsresultaten en hierdoor een te hoge alimentatie, verlaagt de rechter de kinderalimentatie en ook de partneralimentatie met terugwerkende kracht.   Bij de…

Lees meer

Jonge moeder dwingt kinderalimentatie af

De relatie van een jong stel eindigt vlak na de geboorte van hun zoontje. De vader houdt contact met het jongetje, maar wil niet bijdragen in de kosten. Omdat hij niet reageert op brieven over zijn wettelijke onderhoudsplicht start onze advocaat een procedure bij de kinderrechter. De rechter wijst de vordering tot kinderalimentatie toe.  …

Lees meer