Ex moet kosten onnodige procedure betalen

In een vechtscheiding staat Spoorlaan Advocaten een vrouw bij die opnieuw door haar ex-man in een procedure betrokken wordt. De ex-man vordert alimentatie vanwege inkomensdaling maar verzwijgt aanvullingen op zijn uitkering. Na ons verweer stelt de rechter vast dat de man geen recht heeft op alimentatie en de proceskosten van de vrouw moet vergoeden. De vrouw hoeft geen alimentatie te betalen en ontvangt compensatie voor haar kosten.

De man maakt na een eerdere procedure opnieuw aanspraak op alimentatie omdat hij vanwege verlaging van zijn uitkering niet zou kunnen rondkomen, waarbij hij verzwijgt dat hij via zijn verzekering een aanvullend inkomen zal krijgen. Onze familierechtadvocate betoogt dat de man geen recht heeft op alimentatie en een onnodige procedure voert tegen de vrouw. Ze vraagt de rechtbank om hem bij uitzondering te veroordelen tot vergoeding van de proceskosten van de vrouw. Dit doet de rechtbank, met de motivering: : “… De omstandigheid dat de vrouw kosten heeft moeten betalen voor het indienen van een verweerschrift is naar het oordeel van de rechtbank te wijten aan het nodeloos procederen van de man. Hij was op de hoogte van de aanvulling op zijn verlaagde uitkering (…). De rechtbank ziet daarom aanleiding om in dit geval de man te veroordelen om een bedrag aan de vrouw te voldoen “..

In familiezaken is het gebruikelijk dat elke partij de eigen proceskosten betaalt. Los van de vraag wie gelijk heeft worden de kosten daarom in het algemeen gecompenseerd. Slechts bij bijzondere omstandigheden is dit anders.

Heeft u ook vragen over familierecht?
Onze advocaten in regio Woerden/Utrecht/Nieuwegein/IJsselstein adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer. Wilt u meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek