Arbeidsongeschiktheid​

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u te maken krijgen met diverse soorten uitkeringen: WIA, WAO, Wajong of ZW. Als u in dienst bent moet uw werkgever 2 jaar loon betalen tijdens ziekte, en heeft u in principe niet te maken met een uitkering. Bij ziekte vanuit de WW wordt uw uitkering na drie maanden omgezet in een ZW-uitkering. Onze specialisten hebben veel ervaring in procedures over uitkeringen en/of het begeleiden van de zieke werknemer. Een voorbeeld hiervan ziet u in het artikel: "Sociaal advocaat heeft hart voor de zaak"​.

Voor informatie over de verschillende uitkeringen kunt u doorklikken: