De WIA is een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor mensen die langdurig ziek - of gedeeltelijk ziek - zijn. Een voorwaarde om een WIA-uitkering te verkrijgen is dat u als werknemer in dienst was bij een werkgever op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Daarnaast moet er sprake zijn van een periode van arbeidsongeschiktheid van minimaal 2 jaar (104 weken): de wachttijd. Als de arbeidsovereenkomst is beëindigd, maar u wordt binnen 4 weken ziek, is er na 2 jaar ziekte ook recht op WIA.

Na een periode van ziekte van ongeveer 1 jaar en 9 maanden laat het uitkeringsinstituut UWV een keuring verrichten door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Alleen als het percentage arbeidsongeschiktheid 35% of hoger is, wordt de WIA-uitkering toegekend. De aanvraag voor een WIA-uitkering kan worden ingediend via de website van UWV: www.uwv.nl