Toch uitkering uitzendkracht na late ziekmelding

Een hbo-student werkt tijdens en na zijn studie via verschillende uitzendbureaus parttime  in verschillende banen. Hij wekt gedeeltelijk als ICT’er en ook bij een als parttime supermarkt.  Als hij ernstig ziek wordt, meldt hij zich ziek via uitzendbureau  van de supermarkt.  Uitzendkrachten komen in aanmerking voor een ziektewetuitkering (ZW) van UWV,  omdat het uitzendburo anders bij ziekte geen loon  hoeft te betalen. Dit gebeurt ook; UWV betaalt de student een ZW-uitkering voor zijn werk achter de kassa. Voor het ICT-werk heeft de student zich nooit bij het (andere) uitzendbureau ziek gemeld. Pas na 11 maanden realiseert hij zich dat hij in aanmerking komt voor ZW voor zijn ICT-werk. Hij vraagt onze advocaat sociale zekerheid hulp bij het aanvragen van deze aanvullende ZW-uitkering.

Spoorlaan Advocaten ziet een kans om op grond van de eerdere ZW-uitkering een aanvullende aanvraag te doen omdat de ziekte over de afgelopen periode vaststaat. Met de duidelijke aanvraag oordeelt UWV inderdaad dat de student in aanmerking komt voor een tweede ZW-uitkering. Men kent de aanvraag toe ondanks de veel te late ziekmelding. Weliswaar wordt tijdelijk een deel van zijn uitkering ingehouden vanwege de te late ziekmelding, maar het recht op uitkering staat vast. Als de hbo-er ziek blijft kan hij na 2 jaar aanspraak maken op een WIA-uitkering voor zowel zijn supermarkt- als zijn ICT-baan.

error: Neem contact op als u de inhoud van de pagina wilt gebruiken.