Toch uitkering uitzendkracht na late ziekmelding

Een HBO-student heeft baantjes via verschillende uitzendbureaus. Als hij ziek wordt meldt hij dit voor een van zijn klussen, maar niet voor de andere. Als uitzendkracht komt hij in aanmerking voor een ziektewetuitkering (ZW) van UWV. Spoorlaan Advocaten ziet kans om op grond van de eerdere ZW-uitkering een aanvullende aanvraag te doen voor het tweede baantje omdat de ziekte over de afgelopen periode vaststaat. UWV kent de aanvulling uitkering toe.

Tijdens en na zijn studie werkte de  student via verschillende uitzendbureaus. Hij had verschillend parttime werk, als ICT’er en ook bij een supermarkt.  Als hij ernstig ziek wordt, meldt hij zich ziek via uitzendbureau  van de supermarkt.  Uitzendkrachten komen in aanmerking voor een ziektewetuitkering (ZW) van UWV,  omdat het uitzendbureaus bij ziekte geen loon betalen. Dit gebeurt ook; UWV betaalt de student een ZW-uitkering voor zijn werk in de winkel.  Hoewel de HBO-er vanwege zijn klachten net zomin ICT-werk als supermarktwerk kan doen, heeft hij zich niet ziekgemeld bij het (tweede) uitzendbureau. Pas na 11 maanden realiseert hij zich dat ook voor dit ICT-werk een uitkering had moeten regelen. Hij vraagt onze advocaat sociale zekerheid hulp om alsnog een aanvullende ZW-uitkering aan te vragen.

Spoorlaan Advocaten ziet een kans om op grond van de eerdere ZW-uitkering een aanvullende aanvraag te doen omdat de ziekte over de afgelopen periode vaststaat. Met de duidelijke aanvraag oordeelt UWV inderdaad dat de student in aanmerking komt voor een tweede ZW-uitkering. Men kent de aanvraag toe ondanks de veel te late ziekmelding. Weliswaar wordt tijdelijk een deel van zijn uitkering ingehouden vanwege de te late ziekmelding, maar het recht op uitkering staat vast. Als de HBO-er ziek blijft kan hij na 2 jaar aanspraak maken op een WIA-uitkering voor zowel zijn supermarkt- als zijn ICT-baan.