Corona-advies over werkgeverssubsidie NOW

De coronacrisis brengt grote financiële problemen met zich mee. De horeca is gedwongen om te sluiten en veel winkels zien de omzet kelderen. De eigenares van een kledingzaak in het centrum van Woerden vroeg ons onder welke voorwaarden zij subsidie voor haar personeelslasten kon krijgen. We hebben de recente NOW-regeling bekeken: de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid.

De NOW is bedoeld om ondernemers met personeel tegemoet te komen in de loonkosten. Vanaf 6 april kan elke werkgever deze subsidie bij UWV aanvragen. De aanvraag verloopt digitaal via de site van UWV. Voorwaarde is dat de gemiddelde omzet over 3 maanden minimaal 20% daalt in vergelijking met 2019. De subsidie wordt berekend aan de hand van de loonsom over januari 2020: het totale loon wat de werkgever die maand kwijt was aan het personeel. Het is de bedoeling dat 80% van de subsidie als voorschot wordt uitgekeerd over een periode van 3 maanden.

De NOW vervangt de werktijdverkorting en staat los van de WW. Werknemers verbruiken dus geen WW rechten. Met de noodmaatregel worden bedrijven geholpen om de omzetdaling te overbruggen en werkloosheid te voorkomen. De werkgever die de subsidie gebruikt, mag geen bedrijfseconomisch ontslag aanvragen voor het personeel.

Let op: hebt u als werkgever kort geleden wel een ontslagaanvraag ingediend bij UWV vanwege bedrijfseconomische redenen? Bekijk dan snel of u die aanvraag nu intrekt en alsnog NOW-subsidie aanvraagt. Daar geldt een heel korte termijn voor: 5 dagen vanaf de ontslagaanvraag!

Vragen over arbeidsrecht?

Onze advocaten in  regio Woerden/Utrecht adviseren en procederen voor werknemers en ondernemers over ontslag, loon, cao’s, re-integratie, arbeidsvoorwaarden en meer. Vraag gerust vrijblijvend advies.