Zieke werknemer

Een zieke werknemer heeft wettelijk recht op 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. Als werkgever is het raadzaam een verzekering af te sluiten voor deze loonplicht. De ziekteperiode is niet vrijblijvend. Ten eerste moet vaststaan dat er werkelijk sprake is van ziekte. De werkgever kan dit laten vaststellen door een bedrijfsarts of arbodienst. De werknemer moet meewerken aan deze toetsing. Regelmatig blijkt - in elk geval na verloop van tijd - dat de werknemer vanwege de gezondheidsproblemen weliswaar niet de oude is, maar wel passend werk kan doen. Zo kan bijvoorbeeld vanwege het herstel nog niet volledig worden gewerkt, maar misschien wel halve dagen, of is het mogelijk tijdelijk lichtere taken uit te voeren dan het eigen zwaardere werk. In dat geval is re-integratie verplicht. Dit mes snijdt aan twee kanten. De werknemer moet meewerken om recht op loon te houden. De werkgever moet actief zijn ter voorkoming van eventuele maatregelen die het UWV kan opleggen in het geval de werknemer blijvend arbeidsongeschikt dreigt te raken. Laat u tijdig informeren over de wederzijdse rechten en verplichtingen!

Een voorbeeld uit onze praktijk:

Recht op loon na 2 jaar ziekte

Een secretaresse op een klein kantoor is lang ziek. Na 14 maanden probeert ze haar werk op te bouwen. Dat gaat minder goed dan ze hoopte. Na een paar maanden valt ze opnieuw uit. De werkgever wacht tot de secretaresse totaal 2 jaar ziek is. Hij verwijst haar dan naar het UWV. Hij meent dat hij niets meer hoeft te betalen omdat de wettelijke betaaltermijn voorbij is.
De secretaresse vraagt ons om hulp. Onze advocaat ziet in het dossier dat de werkgever zijn arbodienst niet op tijd heeft ingeschakeld, en evenmin de regels van het UWV heeft gevolgd. In zo’n geval kan het UWV beslissen dat de werkgever meer dan 2 jaar moet betalen. Ons kantoor vraagt het UWV om de werkgever te veroordelen tot zgn. verlengde loonplicht. Dit gebeurt. De secretaresse heeft recht op een jaar extra betaling door de werkgever.