Geen wettelijk vakantiegeld bij hoog loon

Op verzoek van een kleine ondernemer buigen we ons over een discussie over arbeidsvoorwaarden. Hij betaalt zijn lagere personeel een redelijk salaris met vakantiegeld , maar de manager met een hoger salaris ontvangt geen vakantietoeslag. Is dat wettelijk toegestaan? Ja, als de werknemer meer dan drie keer het minimumloon verdient hoeft de werkgever geen vakantiegeld te betalen.

 

 

 

De werkgever uit Woerden heeft ongebruikelijke arbeidsvoorwaarden opgesteld voor zijn werknemers. Anders dan veel mensen denken, is dat mogelijk.

Niet elke werknemer heeft wettelijk recht op vakantiegeld. In de Wet op het Minimumloon staat dat die verplichting niet hoeft te worden afgesproken als het loon het drievoud van het minimumloon overschrijdt. Volgens die wet hoeft een werkgever werknemers met een hoger loon dus niet de jaarlijkse vakantietoeslag te betalen. Dat moet wel als in de CAO of in de individuele arbeidsovereenkomst staat opgenomen dat vakantiegeld verschuldigd is. De wettelijke “beperking “geldt dus alleen als er geen andere afspraken of regels van toepassing zijn.

 

Vragen over arbeidsrecht?

U kunt onze advocaten en mediator in regio Woerden/Utrecht/Nieuwegein vrijblijvend benaderen voor advies, bemiddeling, mediation of procedures voor werknemers en ondernemers, over ontslag, loon, CAO, re-integratie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsconflicten en meer. U kunt terecht bij onze specialisten voor een gratis kennismakingsgesprek.