Dwangsom voor re-integratie in eigen werk

Na ziekte probeert een juriste haar werk te hervatten. Binnen het team heerst echter een slechte sfeer, ook omdat haar vervangers haar de genoodzaakte afwezigheid verwijten. De werkgever weigert de juriste daarom een re-integratietraject. Onze advocaat arbeidsrecht dwingt de werkgever tot re-integratie via een kort geding bij de kantonrechter. Het bedrijf moet de juriste een dwangsom betalen als de juriste niet op een goede manier kan terugkeren binnen het bedrijf.

De juriste werkt 8 jaar binnen een team in regio Woerden. Vanwege ziekte valt ze uit voor haar werk en moeten collega’s haar taken overnemen. Dit valt de achterblijvers zwaar omdat de werkdruk hoog is en men er eigenlijk geen werk bij kan hebben, zodat veel gemopperd wordt over de afwezige zieke. De werkgever draagt bij aan de onvrede door het team te laten weten dat hij eigenlijk geen vertrouwen heeft in de terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer. Op het moment dat de juriste haar werk langzaamaan wil oppakken en kan re-integreren, weigert de werkgever haar toe te laten tot de werkplek en stuurt aan op ontslag. Onze advocaat arbeidsrecht start een kort geding over de re-integratieverplichtingen van de werkgever en eist dat de werknemer kan terugkeren binnen het bedrijf.

De kantonrechter oordeelt dat ontslag nog lang niet aan de orde is en dat de werkgever volledig moet meewerken aan terugkeer van de werknemer binnen het team. Met onze advocaat meent de rechter dat de werkgever verantwoordelijk is voor de verhoudingen op de werkvloer, en moeite moet doen om de verhouding tussen de collega’s te verbeteren in plaats van de achterblijvers te bevestigen in hun gemopper. Vanwege de opstelling van de werkgever wordt een dwangsom van € 1.000 per dag opgelegd voor elke dag dat de werkgever het bevel van de rechter negeert.

Helaas is niet ongebruikelijk dat een werknemer bij ziekte zondebok wordt van de situatie op de werkvloer. Rechters hebben zich de afgelopen jaren vaker moeten buigen over dergelijke situaties en hebben geoordeeld dat de werkgever de plicht heeft de zieke werknemer te beschermen en zich niet teveel mag laten leiden door wensen van overige werknemers. Spoorlaan Advocaten treedt regelmatig op in dit soort arbeidsrechtelijke kwesties.

Vragen over arbeidsrecht?

Onze advocaten in  regio Woerden/Utrecht adviseren en procederen voor werknemers en ondernemers over ontslag, loon, CAO’s, re-integratie, arbeidsvoorwaarden en meer. Vraag gerust vrijblijvend advies.