Checken van VSO is vaak lonend

Een technisch medewerker wordt vanwege reorganisatie ontslagen. Hij vraagt onze advocaat arbeidsrecht de vaststellingsovereenkomst (VSO) van zijn werkgever te controleren. Er blijken fouten zijn gemaakt met loonbetaling en met de transitievergoeding. Na een korte brief betaalt de werkgever de juiste bedragen en vergoedt de advocaatkosten.

De technische medewerker vraagt zich af of zijn werkgever correct handelt. Onze advocaat stelt vast dat zijn functie in de reorganisatie inderdaad vervalt zodat de werkgever een ontslagprocedure zou kunnen voeren. Een kortere route is op basis van de vaststellingsovereenkomst afspraken over ontslag te maken.

Wel blijkt dat de werkgever niet de correcte vergoedingen over zijn wachtdiensten heeft ontvangen, en ook dat in het laatste kalenderjaar geen extra periodiek is toegepast. Op advies van onze advocaat schrijft de cliënt zijn werkgever over het te lage salaris, en de daarmee samenhangende te lage ontslagvergoeding. Al gauw volgt er een positieve reactie van de werkgever waaruit volgt dat de transitie wordt verhoogd en de wachtdiensten alsnog wordt uitbetaald. De werkgever schreef aan de medewerker: “We hebben uw loon en de transitievergoeding opnieuw herberekend en komen inderdaad tot de conclusie dat u hogere bedragen tegoed heeft.Ik wens me hier uitdrukkelijk voor te excuseren.”

Vragen over arbeidsrecht?

Onze advocaten en mediators in regio Woerden/Utrecht/Nieuwegein adviseren, bemiddelen en procederen voor werknemers en ondernemers over ontslag, vaststellingsovereenkomsten, loon, CAO, re-integratie, arbeidsvoorwaarden en meer. Vraag gerust vrijblijvend advies! U kunt bij onze specialisten terecht voor een gratis kennismakingsgesprek.