Vader moet blazen voor omgangsregeling

Soms is er na de scheiding een nare strijd over de vraag of de kinderen veilig zijn bij de andere ouder. Er kan dan een creatieve oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld over een blaastest als voorwaarde voor contact. De rechter gaat vaak mee met zo’n oplossing.

 

Alweer een tijdje geleden was sprake van zo’n situatie. Na de scheiding ontstonden conflicten over de veiligheid van 2 kleuters bij de omgang met hun alcoholverslaafde vader. In de procedure spreken de ouders een contactschema af, met als voorwaarde dat de man de dag van de omgang een blaastest doet. Afhankelijk van de uitslag van die test mag hij de kleuters vervolgens wel/niet afhalen.

De man is in behandeling voor zijn alcoholverslaving, met wisselend succes. Eerder hebben de ouders een omgangsregeling vastgesteld, maar daarover ontstaat een conflict. De vrouw wil dat de man minstens 6 maanden aantoonbaar niet gedronken heeft voordat hij weer veilig contact met de kinderen kan hebben. Ze geeft aan dat hij een lieve en zorgzame vader is, zolang hij nuchter is, maar niet bij dronkenschap. De man begrijpt de zorgen van de vrouw, maar wil niet langer wachten op contact met de kleuters.

Uiteindelijk bereiken de ouders een compromis. Afgesproken wordt dat de man vlak voor de wekelijkse omgang een blaastest doet bij de vrouw van de moeder. Als blijkt dat hij nuchter is, kan hij de kinderen ophalen. Blijkt echter dat hij toch gedronken heeft, dan wordt het contact uitgesteld.

Op de zitting wordt afgesproken dat de vader, die een alcoholverslaving heeft, voorafgaand aan de omgang met de kinderen een blaastest doet bij de oma moederszijde thuis. Als hij negatief test, kan onbegeleide omgang plaatsvinden. Als hij positief test zal die week geen omgang plaatsvinden, zonder dat de kinderen hiermee worden geconfronteerd. De rechter overweegt: “Deze regeling schept duidelijkheid voor partijen, vermijdt discussies omtrent alcoholgebruik, behoedt de kinderen voor onveilige situaties en teleurstelling en is daarom in hun belang”. De uitspraak kunt u terugvinden onder ECLI:NL:GHAMS:2021:1974 .

Onze praktijk kent vergelijkbare discussies, met soms een nare strijd over de vraag of de kinderen veilig zijn bij de andere ouder. Spoorlaan Advocaten zoekt zoveel mogelijk creatieve oplossingen, in het belang van de ouder en vooral ook van de kinderen.

Vragen over familierecht?

Onze advocaten in regio Woerden/Utrecht/Nieuwegein/IJsselstein adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer. Ook bieden we mediation aan! Wilt u meer weten, neem dan vooral contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.