Spoorlaan Advocaten voert corona-kort geding

Een chauffeur wordt op staande voet ontslagen. De werkgever beroept zich op verklaringen van getuigen maar toont deze niet, ondanks herhaald verzoek. Onze advocaat voert in een kort geding daarom afgifte van het complete dossier. Vanwege de coronacrisis worden extra voorwaarden aan zo’n procedure gesteld. Onze advocaat stelt razendsnel nieuwe stukken op en zorgt ervoor dat de rechtbank de zaak op tijd behandelt.

De chauffeur uit Bodegraven was op staande voet ontslagen omdat hij zich ernstig zou hebben misdragen. De werkgever beriep zich op verklaringen van getuigen, maar weigerde deze te tonen. Onze advocaat arbeidsrecht kan de chauffeur niet adviseren over een zware ontslagprocedure zonder het bekijken van de bewijzen. Bijkomend probleem is dat de termijn voor zo’n ontslagzaak erg kort is, en de chauffeur dus snel moet weten hoe zijn kansen lagen. In een kort geding vordert de advocaat daarom afgifte van het complete dossier.

Vanwege de coronacrisis lopen procedures grote vertraging op. Ook een kort geding, voor spoedzaken, duurt langer dan gewoonlijk. Anders dan gebruikelijk is er geen zitting en wordt per mail geprocedeerd. Dat is uitzonderlijk omdat advocaten eigenlijk alleen stukken per post of fax mogen opsturen. Vanwege de ongebruikelijke gang van zaken worden allerlei extra eisen aan de processtukken verbonden. Onze advocaat stelt nog op dezelfde dag nieuwe stukken op en zorgt ervoor dat de rechtbank de spoedzaak op tijd behandelt. Op deze manier kan samen met de chauffeur gekeken worden of hij het risico van een zware ontslagprocedure kan nemen.

Voordeel van de – ongewone – gang van zaken is dat de werkgever niet meer achterover kan leunen. Na het ontslag weigerde men onze advocaat informatie, met de melding een procedure met vertrouwen af te wachten. Niet gerekend zal zijn op een kort geding, waarin de rechter niet snel overtuigd zal zijn van het feit dat bewijs voorlopig wordt achtergehouden. Het volstaat voor deze werkgever niet langer om achterover te leunen. De chauffeur liep in gesprekken op tegen een muur, maar hoopt dat met het corona-kort geding nu ook ruimte ontstaat voor nette communicatie. Werkgevers moeten transparant zijn over de argumenten en bewijzen van ontslag. Juist een werkgever die een werknemer beschuldigt van wangedrag moet zichzelf netjes opstellen.

Vragen over arbeidsrecht?

Onze advocaten in  regio Woerden/Utrecht adviseren en procederen voor werknemers en ondernemers over ontslag, loon, cao’s, re-integratie, arbeidsvoorwaarden en meer. Vraag gerust vrijblijvend advies.