Na de scheiding ontvangt een Ghanese vrouw geen alimentatie meer van haar ex-man, omdat hij vindt dat ze voor haar eigen inkomen moet zorgen. Ons kantoor staat de vrouw bij. De rechtbank kent haar recht op (verdere) alimentatie toe omdat de vrouw ondanks al haar moeite zelf nog niets kan verdienen.

 

 

De vrouw is vanuit Ghana  naar Nederland gekomen voor haar Nederlandse man. Zij vormden een gezin en de vrouw was jarenlang huisvrouw. Met haar opleiding en werkervaring in Ghana komt ze na de scheiding niet aan het werk in Nederland, wat ze ook probeert. Sinds de scheiding ontvangt ze partneralimentatie. Na 5 jaar procedeert de man over stopzetting van alimentatie omdat de vrouw zelf voor inkomen zou moeten zorgen. Een van onze advocaten staat vrouw bij en voert aan dat de man financieel voor de vrouw moet blijven zorgen zolang zij geen werk kan vinden. De rechtbank oordeelt dat sprake was van een zogenaamd traditioneel huwelijk, en vindt dat de vrouw voldoende moeite doet om aan het werk te komen. Nu het haar vanwege de omstandigheden niet lukt om voor inkomen verzorgen, moet de man verder alimentatie betalen voor de wettelijke alimentatie duur.

In alimentatiezaken wordt steeds vaker gediscussieerd over behoefte en behoeftigheid. Inmiddels staat vast dat de alimentatiegerechtigde – vaak de vrouw- moeite moet doen om voor eigen inkomen te zorgen. Als dit echter niet lukt en de ander kan alimentatie betalen, dan blijft recht op betaling bestaan.