Verhuizing kinderen na scheiding is accoord

Na de scheiding verhuist de moeder met de kinderen naar een betere woning binnen de regio WoerdenUtrecht. De vader wil de verhuizing laten terugdraaien omdat hem geen toestemming is gevraagd. Met onze advocaat meent de rechter dat verhuizing gerechtvaardigd is. De wat grotere afstand tussen de ouders hoeft geen probleem te vormen voor het contact tussen de vader en de kinderen. De vrouw mag in Woerden blijven wonen, en hoeft niet terug te verhuizen.

Als ouders het gezamenlijk gezag hebben dan moeten ze afspraken maken over de verblijfplaats van de kinderen. In deze zaak lukte het de moeder niet om afspraken met de vader te maken, en is ze zonder zijn toestemming verhuisd. Dat ze de rechter vervangende toestemming had kunnen vragen heeft ze zich niet op tijd gerealiseerd. Via Spoorlaan Advocaten start ze een procedure om achteraf toestemming te vragen, zowel voor de verhuizing als voor de inschrijving op de nieuwe school. Tegelijkertijd  claimt de vader het terugdraaien van de verhuizing.

De rechter oordeelt dat de verhuizing naar de veel betere woning in het belang van de vrouw en de kinderen is. Daarbij is de  kleine vergroting van de afstand tussen de adressen niet bezwaarlijk is voor de ouder-/kindband.

Wat is de regel?

Omdat contact met beide ouders heel belangrijk is, moeten allebei de ouders dat contact zoveel mogelijk bevorderen. Bij een verhuizing wordt gekeken naar een groot aantal aspecten, waarbij het belang van de kinderen op een nauwe band met de andere ouder cruciaal is.

Er zijn vaak conflicten over wel/niet verhuizen. Onze familierecht-advocaten moeten regelmatig procederen over vergelijkbare kwesties. Recent hebben ze ook een ouder in een omgekeerde kwestie bijgestaan: in die procedure werd de verhuizing over grote afstand (wel) verboden zodat het contact tussen ouders en kinderen in stand kon blijven. Eerder hebben onze specialisten bij hoge uitzondering weten te regelen dat emigratie naar een ander werelddeel (wel) werd toegestaan. U vindt al deze zaken bij onze eerdere resultaten <https://www.spoorlaanadvocaten.nl/toestemming-verhuizing-bij-co-ouderschap/>

Vragen over familierecht?

Onze advocaten regio in Woerden/Utrecht adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer. Wilt u meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.