Alimentatievermindering ZZP-ers vanwege corona

Met de coronacrisis verwachten onze specialisten veel alimentatiekwesties. De financiële problemen zijn immers nijpend voor veel ZZP-ers, ondernemers en mensen zonder vaste baan. Inkomensdaling bij de alimentatiebetaler heeft gevolgen voor de draagkracht, en zal leiden tot vermindering van alimentatie. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de (corona)procedures zullen verlopen. Dat betekent echter niet dat u ermee moet wachten. Kaart nu vast aan dat daling nodig is, dan wordt dat later getoetst.

Onlangs won Spoorlaan Advocaten een alimentatiezaak voor een ZZp-er die vanwege tegenvallende resultaten zijn alimentatie niet meer kon betalen. We procedeerden bij de rechtbank over vermindering van het bedrag. Omdat we konden aantonen dat destijds is uitgegaan van te hoge bedrijfsresultaten en hierdoor een te hoge alimentatie, verlaagde de rechter de kinderalimentatie en ook de partneralimentatie met terugwerkende kracht.

In deze zaak speelden overigens bijzondere omstandigheden, naast de inkomensachteruitgang. Bijkomend probleem was dat de ZZP-er in het verleden tegen beter weten in had ingestemd met een te hoge alimentatie. Hij kon zich de afgesproken bedragen eigenlijk niet permitteren. Toen zijn bedrijfsresultaten ook nog eens daalden, dreigde hij diep in de schulden te komen.

Onze advocaat familierecht heeft de oude en de nieuwe alimentatieruimte uitgerekend. Zoals gebruikelijk heeft Spoorlaan Advocaten geprobeerd de kwestie in overleg te regelen. De andere partij voelde echter niet voor acceptatie van lagere alimentatie. De gang naar de rechter was daarom onvermijdelijk.

In een grimmige procedure heeft onze advocaat aangetoond dat de alimentatie vanaf begin af aan te hoog is vastgesteld. Onze ZZP-er is in het verleden ten onrechte akkoord gegaan met betaling van hoge alimentatie. Spoorlaan Advocaten kon de rechter ervan overtuigen dat de toenmalige bedrijfsresultaten tot een veel lagere alimentatie hadden moeten leiden. Vervolgens werd vastgesteld dat ook de huidige financiële situatie nog eens moest leiden tot lagere bedragen. Vanwege de bijzondere situatie ging de rechtbank mee in ons betoog dat niet alleen de alimentatie niet alleen verlaagd werd, maar ook dat dit met terugwerkende kracht inging.

Vragen over familierecht? Onze advocaten in regio Woerden/Utrecht adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer.