Werkloosheid

Als u gedeeltelijk of volledige werkloos wordt, kunt u in principe aanspraak maken op een WW-uitkering via UWV. Het volgende kan voor u van belang zijn.

Vragen?

Onze specialisten kunnen behulpzaam zijn bij vragen of procedures over de WW.