Eenzijdig gezag toegekend aan moeder

Een moeder heeft na de scheiding tien jaar alleen voor haar dochter gezorgd. De vader was vrijwel  buiten beeld, maar had nog steeds gezamenlijk gezag.De moeder wil eenzijdig gezag om niet meer afhankelijk te zijn van zijn medewerking. Spoorlaan Advocaten heeft haar met succes bijgestaan in de procedure bij de rechtbank. Hoewel rechters doorgaans terughoudend zijn in het toekennen van eenzijdig gezag, is het verzoek van de moeder gehonoreerd vanwege de argumenten van onze advocaat.

Na de scheiding is de moeder met het toen 3-jarige meisje verhuisd en is het contact tussen vader en kind verwaterd. Na de verhuizing heeft de vader geen contact meer gezocht met hun dochter, hoewel de moeder hem wel bleef informeren over belangrijke gebeurtenissen. In de loop van de tijd werd de communicatie met de vader steeds moeizamer, zodat de moeder afwilde van het gezamenlijk gezag. Met eenzijdig gezag is ze niet meer afhankelijk van medewerking van de vader. Zo  is  het nu niet meer nodig om ook zijn toestemming te krijgen bij belangrijke beslissingen zoals schoolkeuze, medische behandelingen of paspoortaanvraag.  Wel zal de moeder de vader nog steeds op de hoogte stellen van beslissingen en gebeurtenissen.

Vragen over familierecht? Onze advocaten in regio Woerden/Utrecht adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, gezag, verdeling, alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer.