Ontslagvergoeding na onterecht ontslag

Een espressobar vraagt een oud-medewerker mee te werken aan uitbreiding van het horecagedeelte. Men heeft haast met alle plannen, zodat de werknemer snel aan de slag gaat. Na een discussie over loonbetaling ontslaat de espressobar de werknemer op staande voet. De werknemer vecht het ontslag aan omdat hier geen geldige reden voor is. De werkgever reageert niet op zijn brieven en evenmin op de aanmaning van Spoorlaan Advocaten. Onze advocaat arbeidsrecht start daarom een procedure bij de kantonrechter. Onder druk van deze procedure biedt de werkgever aan het ontslag in te trekken en een ontslagvergoeding te betalen. De werknemer heeft de keus tussen afdwingen van werk en salaris of een ontslagvergoeding. Omdat hij geen vertrouwen meer heeft in samenwerking onderhandelt Spoorlaan Advocaten over de ontslagvergoeding. Uiteindelijk wordt een akkoord bereikt over 3 maanden extra salaris en vergoeding van advocaatkosten.

Sinds 2015 moet een werknemer veel sneller tegen een ontslag reageren dan voorheen. Binnen 2 maanden moet een procedure bij de rechter zijn gestart, terwijl onder de oude regels hier 6 maanden de tijd voor was. Sommige werkgevers misbruiken de korte vervaltermijn. Ook de espressobar heeft geprobeerd tijd te rekken na het ontslag. Pas toen onze advocaat de termijn had veilig gesteld, kon gekeken worden naar een goede regeling. Als de werknemer te lang had gewacht, had hij geen stappen meer kunnen zetten.