Nieuwe baan in plaats van ontslag na ziekte

Een secretaresse kon na jaren werken de toegenomen werkdruk niet aan en moest zich ziek melden. Gelukkig kon ze binnen het bedrijf snel worden overgeplaatst en slaagde ze erin opnieuw hele dagen te werken, in een lichtere functie. Wel voorzag ze dat ze haar oude werk niet meer zou kunnen doen zonder gezondsheidsklachten, waarop de werkgever een plaatsingstraject aanbood met een ontslagovereenkomst op termijn van 7 maanden. Om het netjes te regelen vroegen werkgever en werknemer samen ons advies.

Onze advocaat beoordeelde de vaststellingsovereenkomst binnen de context van de ziekmelding. Hoewel de secretaresse tijdelijk herplaatst was en de volledige werktijd kon meedraaien, bleef ze arbeidsongeschikt voor haar eigen werk. Arbeidsrechtelijk zijn werkgever en werknemer 24 maanden verplicht tot een re-integratietraject met doorbetaling van salaris. Slechts als na 2 jaar blijkt dat de onderneming geen passend werk kan aanbieden, intern of extern (!), kan worden overgegaan tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In deze zaak was dit nog niet aan de orde.

Spoorlaan Advocaten wees erop dat de secretaresse een uitkeringsrisico liep bij acceptatie van het ontslagvoorstel. Een zieke werknemer mag (anders dan een gezonde) namelijk niet meewerken aan ontslag, omdat uitkeringsinstantie UWV dit aanmerkt als benadelingshandeling als afstand gedaan wordt van ontslagbescherming/recht op doorbetaling/recht op re-integratie.

Gelukkig lag een goede oplossing binnen verschiet. Binnen het bedrijf was in de tussentijd een passende functie voor de secretaresse vrijgekomen en ze kreeg een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Tot ontslag heeft het dus niet hoeven komen.

Al met al kon onze advocaat bijdragen aan een goede oplossing voor zowel de werkgever als de werknemer.