Betaling loon tijdens corona?

Steeds meer werkgevers lopen tegen financiële problemen op. Een bloemiste vreest dat ze haar vaste salaris niet op tijd zal ontvangen. En hoe zit het met de naderende betaling van haar vakantiegeld en met de afgesproken pensioenpremie? Dat moet doorbetaald worden. De werkgever kan voor zowel het loon als het vakantiegeld de NOW-subsidie aanvragen, en ook voor de pensioenpremie.

Natuurlijk kunnen wel afspraken worden gemaakt over latere betaling van loon of vakantiegeld die dan schriftelijk moeten worden vastgelegd. Afdwingen mag de werkgever dit echter niet. Kortom, als de bloemiste zich geen uitstel van betaling kan permitteren moet de werkgever de betalingen op het gebruikelijke moment doen.