Wekeneis

WW-rechten worden opgebouwd als u voorafgaand aan de week dat u werkloos bent geworden, minimaal 26 weken hebt gewerkt, te rekenen over een periode van 36 weken. Als de werkloosheid midden in de week intreedt, tellen de laatste gewerkte dagen niet mee bij de wekeneis, omdat UWV als voorwaarde stelt dat de wekeneis begint te lopen in de week voorafgaand aan de werkloosheid. Een week begint op maandag en eindigt op zondag. Let op: als een dienstverband van 26 weken midden in de week eindigt, dan tellen de laatste gewerkte dagen niet mee voor de wekeneis. Het gevolg zal zijn dat niet aan de wekeneis wordt voldaan, en dat er geen WW-rechten zijn opgebouwd.