Verwijtbaarheid

Als de werkloosheid is ontstaan door eigen toedoen, zal UWV de uitkering weigeren vanwege verwijtbare werkloosheid. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van verwijtbare werkloosheid wanneer de arbeidsovereenkomst door u (werknemer) is opgezegd, of als u onvoldoende moeite hebt gedaan om werk te behouden of passend werk te aanvaarden. Behalve weigering van de uitkering kan UWV ook beslissen de uitkering slechts gedeeltelijk te verstrekken of de uitkeringsduur in te korten.