Duur van de WW-uitkering

De minimale duur van een WW-uitkering is 3 maanden, mits voldaan wordt aan de wekeneis. Afhankelijk van het arbeidsverleden kan de duur van de WW verlengd worden tot maximaal 38 maanden. Of er recht is op een verlengde uitkering, wordt bepaald volgens de jareneis.

Sinds inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid wordt tot 1 januari 2019 de maximale duur van de WW stapje voor stapje worden teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden - tot 38 maanden - zelf aan te vullen.