Beschikbaarheid

Een voorwaarde om WW te ontvangen is dat u zich beschikbaar houdt voor werk en gemiddeld één sollicitatie per week verricht. Let op: dit geldt al vóór u werkloos bent!

Ook als u tijdens de WW-periode ziek wordt, dient u te voldoen aan uw sollicitatieplicht en beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Na een ziekteperiode van 13 weken wordt de WW omgezet in ZW en vervalt de sollicitatieplicht, zolang de verzekeringsarts van UWV van oordeel is dat u nog arbeidsongeschikt bent.