Pensioen na echtscheiding​

Sinds een aantal jaren hebben beide partners recht op de helft van het pensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. De verdeling van pensioen hoeft niet apart geregeld te worden. Na afwikkeling van de echtscheiding kunnen zowel de man als de vrouw een aanvraag voor verdeling bij de wederzijdse pensioenverzekeraar indienen. De pensioenverzekeraar rekent dan uit welk deel van het pensioen aan de ander wordt uitgekeerd op het moment van pensionering. Dit is alleen anders voor scheidingen in de periode tussen 1981 en 1995 is gerealiseerd.

Over de periode tussen 1981 en 1995 geldt de befaamde uitspraak Boon-van Loon. Het volledige pensioen dat tot de datum van de echtscheiding was opgebouwd moe(s)t worden verdeeld: niet alleen het deel dat tijdens het huwelijk was opgebouwd, maar ook het deel voor het trouwen, moe(s)t in de verdeling worden betrokken. De afgelopen jaren is nog regelmatig geprocedeerd over zo’n verdeling. Inmiddels is duidelijk dat hier ook lang na de echtscheiding in principe nog aanspraak op kan worden gemaakt. Rechters hebben bepaald dat een aanspraak niet kan verjaren, en alleen bij uitzondering kan vervallen.

Wilt u meer weten?

Hebt u vragen over uw pensioenrechten, neemt u dan gerust contact met op met een van onze advocaten familierecht in Woerden.