Skip to content

Partneralimentatie​

Een scheiding kan leiden tot minder inkomen. Als een van de partners zichzelf niet kan onderhouden moet bekeken worden of de andere partner genoeg inkomen heeft voor partneralimentatie. Na een huwelijk is de ex-partner in principe onderhoudsplichtig. We kijken of er genoeg inkomen is om alimentatie te betalen. Andersom kijken we of degene die alimentatie vraagt werkelijk niet voor zichzelf kan zorgen. Soms is dit slechts tijdelijk zo en wordt een korte tijd alimentatie toegekend.

Wetswijziging in de maak

De afgelopen jaren is partneralimentatie een onderwerp van groeiende discussie geworden. Al enige tijd loopt een wetsvoorstel tot wijziging waarbij getornd wordt aan de rekenmethode en de alimentatieduur. Spoorlaan Advocaten volgt de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en kan bekijken of het strategisch is om alimentatie nu aan de orde te stellen of hier zo mogelijk mee te wachten.

Huidige situatie

Momenteel geldt de onderhoudsplicht voor de partner na een huwelijk van minimaal 12 jaar nog voor een periode van 12 jaar. Deze periode geldt ook als er kinderen zijn. Bij een kort huwelijk (tot 5 jaar) zonder kinderen is de onderhoudsplicht net zo lang als het huwelijk heeft geduurd. Bij uitzondering kan via de rechter een langere periode gevraagd worden.

Behoefte

Welke financiële gezamenlijke ruimte was er tijdens het huwelijk? Deze ruimte bepaalt de alimentatiebehoefte, en is de basis voor de berekeningen.

Draagkracht

Verder beoordelen we de huidige financiële situatie. We kijken naar het bruto jaarinkomen per persoon, waarbij dus ook de jaarlijkse betalingen van bijvoorbeeld vakantiegeld meetellen. Vanuit het bruto jaarinkomen berekenen we het besteedbare netto maandinkomen. We noemen zo’n berekening een "draagkrachtberekening".

Als het besteedbare maandinkomen boven het bijstandsniveau komt, kan waarschijnlijk alimentatie betaald worden. Bepaalde uitgaven zijn aftrekbaar. Die uitgaven - zoals bijvoorbeeld extra ziektekosten, extra woonlasten, aflossing voor bepaalde schulden - worden afgetrokken van het besteedbare inkomen. Als het goed is blijft er na aftrek van goedgekeurde uitgaven nog iets van het maandinkomen over. Dit bedrag heet "draagkrachtruimte". Vanuit die draagkrachtruimte wordt vastgesteld welk bedrag aan alimentatie betaald kan worden.

Alimentatieperiode

Momenteel geldt de onderhoudsplicht voor de partner na een huwelijk van minimaal 12 jaar voor een periode van 12 jaar. Deze periode geldt ook als er kinderen zijn. Bij een kort huwelijk (tot 5 jaar) zonder kinderen is de onderhoudsplicht net zo lang als het huwelijk heeft geduurd. Bij uitzondering kan een langere periode gevraagd worden. Momenteel geldt de onderhoudsplicht voor de partner na een huwelijk van minimaal 12 jaar voor een periode van 12 jaar. Deze periode geldt ook als er kinderen zijn. Bij een kort huwelijk (tot 5 jaar) zonder kinderen is de onderhoudsplicht net zo lang als het huwelijk heeft geduurd. Bij uitzondering kan een langere periode gevraagd worden.

Omvang inkomen: nieuwe insteek sinds juli 2017

Lang is onduidelijk geweest hoe fiscale veranderingen uitwerken in alimentatieberekeningen. In 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de berekening van inkomen bij partneralimentatie. Als een ouder kindgebonden budget (KGB) ontvangt als fiscale toeslag, telt dit inkomen mee bij de inkomensvergelijking van kinderalimentatie maar niet bij de inkomensvergelijking van partneralimentatie. Deze technische insteek kan behoorlijke gevolgen hebben, en in sommige gevallen leiden tot hogere partneralimentatie.
Vraagt u zich af of de uitspraak van de Hoge Raad gevolgen heeft voor uw situatie? U kunt dan contact opnemen voor een beoordeling door onze familierechtadvocaten.

Wettelijke indexering alimentatie

Alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de wettelijke indexering. Deze jaarlijkse verhoging, een soort inflatiecorrectie, wordt door de overheid vastgesteld. Dit is alleen anders als u onderling nadrukkelijk heeft afgesproken dat geen indexering wordt toegepast.

Per 1 januari 2018 geldt een indexering van 1,5 %. Dat betekent dat kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2018 moet worden verhoogd met 1,5 %. De alimentatieplichtige moet de vaste alimentatie automatisch verhogen. Nakoming kan 5 jaar lang worden gevorderd. Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62707.html

Per 1 januari 2017 geldt een indexering van 2,1% zodat de alimentatie met ingang van 1 januari 2017 wordt verhoogd met 2,1%. De alimentatieplichtige moet ervoor zorgen dat de alimentatie per 1 januari 2017 met dit percentage wordt verhoogd.

In deze link treft u de indexeringspercentages over voorgaande jaren aan: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-58505.html

error: Neem contact op als u de inhoud van de pagina wilt gebruiken.
Scroll To Top