Jaarlijkse indexering alimentatie​

Alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de wettelijke indexering. Zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, samen afgesproken of vastgesteld door de rechter, wordt elk jaar verhoogd met een soort inflatiecorrectie die door de overheid wordt vastgesteld. Dit is alleen anders als u onderling heeft afgesproken dat geen indexering wordt toegepast.

Per 1 januari 2020 geldt een indexering van 2,5%. Dat betekent dat kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2020 moet worden verhoogd met 2,5%. Voor 2019 gold een indexering van 2%.

De alimentatieplichtige moet de vaste alimentatie automatisch verhogen. Nakoming kan 5 jaar lang worden gevorderd.

In deze link treft u de indexeringspercentages over alle voorgaande jaren aan: Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-58409.html