Jaarlijkse indexering alimentatie​

Alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de wettelijke indexering. Zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, samen afgesproken of vastgesteld door de rechter, wordt elk jaar verhoogd met een soort inflatiecorrectie die door de overheid wordt vastgesteld. Dit is alleen anders als u onderling heeft afgesproken dat geen indexering wordt toegepast.

Per 1 januari 2024 geldt een indexering van 6,2 %. Dat betekent dat kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2024 moet worden verhoogd met 6,2 %. Over 2023 gold een indexering van 2,3 %.

In deze link treft u de indexeringspercentages over alle voorgaande jaren aan: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-53070.html

De alimentatieplichtige moet de vaste alimentatie automatisch verhogen. Nakoming kan 5 jaar lang worden gevorderd.

Heeft u ook vragen over familierecht?

Onze advocaten en mediators in regio in Woerden/Utrecht/Nieuwegein/IJsselstein adviseren, bemiddelen en procederen over scheiding, verdeling,alimentatie, omgang, co-ouderschap en meer.

Neem  contact op met onze advocaten/mediators familierecht in Woerden.