Skip to content

Jaarlijkse indexering alimentatie‚Äč

Alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de wettelijke indexering. Zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, door partijen overeengekomen of vastgesteld door de rechter, wordt elk jaar verhoogd met een soort inflatiecorrectie die door de overheid wordt vastgesteld. Dit is alleen anders als u onderling heeft afgesproken dat geen indexering wordt toegepast.

Per 1 januari 2018 geldt een indexering van 1,5 %. Dat betekent dat kinder- en partneralimentatie met ingang van 1 januari 2018 moet worden verhoogd met 1,5 %. De alimentatieplichtige moet de vaste alimentatie automatisch verhogen. Nakoming kan 5 jaar lang worden gevorderd.

Voor 2017 gold een indexering van 2,1%. In deze link treft u de indexeringspercentages over alle voorgaande jaren aan: Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-58505.html

error: Neem contact op als u de inhoud van de pagina wilt gebruiken.
Scroll To Top