Woonrecht bij echtscheiding

Als de relatie eindigt zal uiteindelijk een van beide partners andere woonruimte moeten zoeken. Hier zijn regels voor. Van belang is af of het om een koophuis of een huurhuis gaat. Verder zijn er praktische vragen. Zo is belangrijk wie van beide de woning verder kan betalen. Het ligt voor de hand dat als de een de woning kan betalen en de ander niet, die laatste elders huisvesting zoekt. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral mensen met een kleine portemonnee kunnen zich niet makkelijk een nieuwe woning veroorloven. Vanwege het grote tekort aan goedkope huurwoningen wordt alleen nog in zeer uitzonderlijke situaties een urgentieverklaring voor een nieuwe woning afgegeven. Zonder urgentieverklaring is het soms jaren wachten op een woning binnen de sociale sector. Dit kan betekenen dat mensen tijdelijk geen eigen onderdak vinden en zijn aangewezen op logeren/tijdelijk onderdak.

Als beide partners in de woning willen blijven moeten de belangen worden afgewogen. Wie heeft dan het meeste belang bij niet-verhuizen? Dit hangt erg af van de concrete situatie. In ieder geval is belangrijk waar de kinderen de meeste tijd wonen. Over dit soort vragen adviseren we u natuurlijk.

Koopwoning

Bent u samen eigenaar van een koopwoning en gaat u uit elkaar? Dan moet u afspraken maken over de verdeling en de hypotheekschuld.

Verdeling kan door het huis te verkopen. Met de opbrengt lost u dan de hypotheekschuld af, en de resterende overwaarde verdeelt u.

Wil een van de partners de woning houden? Dan moet de waarde van het huis worden vastgesteld, bijvoorbeeld door een makelaar. De vertrekkende partner heeft dan recht op de helft van de overwaarde. Degene die blijft moet in principe een vervangende hypotheek regelen en de ander de helft van de overwaarde betalen. Voor de vertrekker kan de uitkoop fiscale gevolgen hebben als er een nieuw huis wordt gekocht, in het kader van de Bijleenregeling.

Ook kunt u de woning tijdelijk onverdeeld laten. Een van u verlaat het huis en de ander woont hier nog, terwijl u nog steeds samen eigenaar bent. U blijft dan allebei aansprakelijk voor de hypothecaire lening en  de verdere eigenaarslasten (denk aan onderhoudskosten, verzekeringen, gemeentelijke en andere belastingen,  enz). Hier moeten goede afspraken over worden gemaakt, en moet u bijvoorbeeld bedenken wanneer het huis alsnog verdeeld wordt en welke voorwaarden voor de bewoning gelden. Let op:  ook hierbij gelden fiscale regels. Zo geldt uw hypotheekaftrek slechts twee jaar, zodat de eigenaarskosten stijgen als u  de verdeling meer dan twee jaar uitstelt.

Gebruikskosten

Als partners samen eigenaar zijn van de woning hebben zij allebei recht op het gebruik en “genot “van het huis. Tegelijkertijd zijn zij samen verplicht om de eigenaarskosten te betalen. Als niet meer wordt samengewoond, kan degene die vertrekt in principe een gebruiksvergoeding vragen. De achterblijver heeft dan immers als enige het “woongenot “ van het huis dat ook van de ander is. De hoogte van zo’n gebruiksvergoeding hangt af van de situatie.  Degene die blijft hoeft meestal geen vergoeding te betalen als deze alle hypotheeklasten betaalt, en daarmee  een deel van de kosten van de ander als mede-eigenaar. Betalen beide nog steeds samen de kosten? Dan kijken rechters soms naar de overwaarde van het huis, en nemen bijvoorbeeld een percentage van die overwaarde. Dat percentage wordt berekend per aandeel, dus over de helft van de overwaarde. Dat geld zit immers in stenen en kan niet besteed worden door de vertrekkende partij. Gemiddeld gaan rechters uit van 2,5- 4% als percentage voor een vergoeding in zo’n geval.

Nog vragen?

Wilt u meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek per telefoon of op ons kantoor met een van onze advocaten familierecht in Woerden.