Convenant opstellen

Wat is dat nu precies, een convenant? Een convenant is gewoon een overeenkomst. Alle afspraken worden erin vastgelegd, zodat ook later nog duidelijk is wat de rechten en plichten over en weer zijn.

Bij scheiding moeten afspraken worden gemaakt over de beëindiging van de relatie. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen moeten die afspraken worden voorgelegd aan de rechtbank. Na samenwonen of bij het eindigen van een geregistreerd partnerschap zonder kinderen is dit niet nodig.

Een convenant kan uitgebreid zijn, maar soms volstaat een korte opsomming. Afhankelijk van de situatie kijken we wat juridisch handig is, en of dit ook haalbaar is. Soms moet rekening gehouden worden met regels van instanties, zoals de belastingdienst of de sociale dienst. Het kan handig zijn om een fiscalist of een financieel adviseur in te schakelen, maar dat hoeft lang niet altijd.

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van convenanten. We kunnen kijken of de afspraken haalbaar zijn, en of alles goed is geformuleerd.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact met op met een van onze advocaten en mediators familierecht in Woerden.