Omgang en gezag​

Tijdens het huwelijk hebben beide ouders automatisch het gezamenlijke gezag over de kinderen, waardoor ze allebei zeggenschap hebben. Dit blijft het geval na de echtscheiding. Slechts bij uitzondering is dit anders.

Als de ouders tijdens de geboorte niet waren getrouwd en er evenmin een geregistreerd partnerschap was heeft de vader niet automatisch het gezag. Dit moet apart geregeld worden, met toestemming van de moeder. Als de moeder toestemming weigert kan de vader de rechtbank vragen om (mede) het gezag te krijgen. Gezag van uitsluitend de vader of moeder wordt alleen in bijzondere situaties toegewezen.

Het recht op omgang is van groot belang voor een kind. Andersom is omgang natuurlijk ook erg belangrijk voor de niet-verzorgende ouder. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt geen omgangsrecht vastgesteld. Zo moet blijken dat de omgang in strijd is met de belangen van het kind.

We hebben ruime ervaring in deze gevoelige kwesties. Ook hier verdient het de voorkeur om goede afspraken te maken. Als daarop echter geen uitzicht bestaat maken we met u de gang naar de kinderrechter.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact met op met een van onze advocaten familierecht in Woerden.