Omgang en gezag​

Gezag

Tijdens het huwelijk hebben beide ouders automatisch het gezamenlijke gezag over de kinderen, waardoor ze allebei zeggenschap hebben. Dit blijft het geval na de echtscheiding. Ouders blijven dan samen verantwoordelijk voor belangrijke beslissingen over de kinderen.

Slechts bij uitzondering is sprake van eenzijdig gezag. Als de ouders tijdens de geboorte niet waren getrouwd en er evenmin een geregistreerd partnerschap was heeft de vader niet automatisch het gezag. Dit moet apart geregeld worden, met toestemming van de moeder. Als de moeder toestemming weigert kan de vader aan de rechtbank vragen om (mede) het gezag te krijgen.  Andersom kan de rechter bij uitzondering het gezamenlijke gezag veranderen in gezag van uitsluitend de vader of moeder. De rechter wijst zo'n aanpassing alleen in bijzondere situaties toe.

Omgang

Het recht op omgang is van groot belang voor een kind. Andersom is omgang natuurlijk ook erg belangrijk voor de niet-verzorgende ouder. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt geen omgangsrecht vastgesteld. Zo moet blijken dat de omgang in strijd is met de belangen van het kind.

Overleg, advies of procederen?

We hebben ruime ervaring in deze gevoelige kwesties.  Het verdient altijd de voorkeur om goede afspraken te maken. Als u er samen niet uitkomt kunt u overleggen via onze mediator, of advies vragen aan onze advocaten. Als geen enkel uitzicht (meer) bestaat op overeenstemming maken we met u de gang naar de kinderrechter.

 

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact met op met een van onze advocaten of mediator familierecht in Woerden.