Echtscheiding en einde samenwoning

Scheiden leidt tot emoties. De relatie is mislukt, en dat geeft verlies en veel geregel. Voor emotionele verwerking is hulp van familie en vrienden belangrijk. Als advocaat kunnen wij helpen bij praktische en juridische kwesties. Het is goed te informeren naar datgene wat juridisch aan de orde moet komen. Als dat is bezonken kunt u  daarna proberen met uw ex-partner tot afspraken te komen. Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kijken we met u of afspraken vallen af te dwingen. In het uiterste geval starten we een procedure.

We kijken met u naar wat geregeld moet worden. Dit hangt natuurlijk van uw situatie af. Zo zijn er verschillen tussen het einde van een huwelijk of einde van de samenwoning. Wat wordt in het algemeen geregeld? Te denken valt aan omgang/verblijf van de kinderen; alimentatie ( kinder-/partner); gebruiksrecht van de woning of verdeling van de overwaarde of de hypotheekschuld.We streven ernaar bevredigende afspraken te maken. Als dit lukt kunnen de afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd (echtscheidings)convenant; een overeenkomst, die via de rechtbank wordt bekrachtigd ter beëindiging van uw huwelijk of relatie.

Als wezenlijke meningsverschillen blijven bestaan is een inhoudelijke procedure nodig. In dat geval moet de rechter knopen doorhakken. Een inhoudelijke procedure duurt langer dan een formele procedure. Over dit soort vragen adviseren we u natuurlijk.