Ziekte en re-integratie

Ziek tijdens werk?

Een zieke werknemer heeft wettelijk recht op 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. Als werkgever is het raadzaam een verzekering af te sluiten voor deze betalingsverplichting. De ziekteperiode is niet vrijblijvend. Ten eerste moet vaststaan dat werkelijk sprake is van ziekte. De werkgever kan dit laten vaststellen door een bedrijfsarts of arbodienst, en de werknemer moet meewerken aan deze toetsing. Regelmatig blijkt - zeker na verloop van tijd - dat de werknemer vanwege de gezondheidsproblemen weliswaar nog niet de oude is, maar wel passend werk kan doen. Zo kan bijvoorbeeld vanwege het herstel nog niet volledig worden gewerkt, maar wel halve dagen, of kan lichter werk worden gedaan dan het eigen zwaardere werk. In dat geval is re-integratie verplicht.

Het mes snijdt aan twee kanten: de werknemer moet meewerken om recht op loon te houden en de werkgever moet de werknemer passend werk bieden. Werkgevers moeten daarbij alert zijn ter voorkoming van eventuele UWV-sancties. Als de werknemer namelijk blijvend arbeidsongeschikt blijkt te zijn en na 2 jaar aanspraak maakt op een uitkering beoordeelt UWV of de werkgever tijdens de voorafgaande periode voldoende gedaan heeft aan re-integratie. Als UWV de inspanningen onvoldoende acht kan de loonverplichting verlengd worden, zodat de werkgever meer dan 2 jaar moet betalen. Laat u tijdig informeren over de wederzijdse rechten en verplichtingen!

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met op met een van onze advocaten arbeidsrecht in Woerden.

 

Een voorbeeld uit onze praktijk:

Recht op loon na 2 jaar ziekte voor secretaresse

Een secretaresse op een klein kantoor is lang ziek. Na 14 maanden probeert ze haar werk op te bouwen. Dat gaat minder goed dan ze hoopt, en na een paar weken valt ze opnieuw uit. De werkgever wacht tot de secretaresse totaal 2 jaar ziek is. Hij verwijst haar dan naar het UWV, en meent dat hij niets meer hoeft te betalen omdat de wettelijke betaaltermijn voorbij is.

De secretaresse vraagt ons om hulp. Onze advocaat ziet in het dossier dat de werkgever zijn arbodienst niet op tijd heeft ingeschakeld, en evenmin de regels van het UWV heeft gevolgd. In zo’n geval kan het UWV beslissen dat de werkgever meer dan 2 jaar moet betalen. Ons kantoor vraagt het UWV om de werkgever te veroordelen tot deze zogenaamde verlengde loonplicht. Dit gebeurt. Het UWV stelt de beoordeling van de uitkering uit en verplicht de werkgever tot betaling tijdens het derde ziektejaar. De secretaresse heeft zodoende recht op een jaar extra betaling van haar werkgever.