Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan.

Tijdelijke contracten

tijdsduur
Sinds 2020 kan een tijdelijk contract drie keer worden aangegaan, tot maximaal 36 maanden. Dit betekent dat het 4e contract automatisch overgaat in een vast contract. Dat is alleen anders als in de CAO andere regels staan.

opzegging/aanzegging
Ook een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd. De werkgever moet de werknemer uiterlijk een maand voor het eind van de arbeidsovereenkomst informeren over beëindiging èn voortzetting. Te late berichtgeving levert een boete van een maandsalaris op. Voor werkgevers is het verstandig om een agenderingssysteem op te zetten voor tijdelijke contracten, zodat de werknemer tijdig geïnformeerd wordt over wel/niet verlenging van het contract.

geen proeftijd bij korte contracten
Bij contracten voor een half jaar of korter geldt geen proeftijd. Als er toch een proeftijd in het contract staat, dan is dat ongeldig.

Ontslagrecht

Transitievergoeding
Anders dan voor 2020 heeft een werknemer bij ontslag  meteen recht op een transitievergoeding; een vergoeding bij ontslag. Per dienstjaar bedraagt de vergoeding voor elke werknemer 1/3 maandsalaris.

Ontslagprocedures
De ontslagroute is afhankelijk van de reden van de beëindiging. Bij ontslag om bedrijfseconomische reden loopt de procedure bij UWV; bij ontslag vanwege persoonlijke redenen wordt het ontslagverzoek aan de kantonrechter voorgelegd. Anders dan vroeger is daarbij beroep mogelijk tegen de beslissing van UWV of de kantonrechter, en kan worden geprocedeerd bij het Hof of de Hoge Raad.

Vaststellingsovereenkomst
Het blijft mogelijk om zonder procedure afspraken over ontslag te maken. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft na ondertekening twee weken bedenktijd over de afspraken. Let op: dit kan alleen als de werknemer niet ziek is.  Is dit wel zo, dan loopt de zieke werknemer namelijk een uitkeringsrisico.

Korte wettelijke termijnen
Procedures moeten doorgaans worden gestart binnen twee maanden. Een te late gang naar de rechter betekent dat geen oordeel over het ontslag meer mogelijk is. Wacht daarom niet te lang met het inwinnen van advies!

Meer informatie?

Desgewenst kunnen onze advocaten de veranderingen uitvoerig met u doornemen. Aarzel niet contact met ons op te nemen als er vragen zijn. Wilt u meer weten, aarzel dan niet contact op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek per telefoon of op ons kantoor in Woerden met een van onze advocaten arbeidsrecht.