Skip to content

Wet Werk en Zekerheid en Wet Arbeidsmarkt in Balans

Een paar jaar geleden is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Sindsdien krijgen werknemers bij ontslag meestal een transitievergoeding, en gelden bepaalde voorwaarden voor ontslag. Inmiddels staat vast dat de regels opnieuw veranderen. Per 2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingaan. Het ontslagrecht wordt dan versoepeld voor werkgevers en verslechtert enigszins voor werknemers.

Tijdelijke contracten

tijdsduur
Tot en met 2019 kan een tijdelijk contract  maar twee keer worden aangegaan tot maximaal 24 maanden, zodat het 3e contract geldt voor onbepaalde tijd; als een vast contract. In de WAB wordt dit teruggedraaid: een tijdelijk contract kan vanaf 2020 drie keer worden aangegaan tot een totaal van 36 maanden.

opzegging/aanzegging
Ook een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd. De werkgever moet de werknemer uiterlijk een maand voor het eind van de arbeidsovereenkomst informeren over beëindiging èn voortzetting. Te late berichtgeving levert een boete van een maandsalaris op. Voor werkgevers is het verstandig om een agenderingssysteem op te zetten voor tijdelijke contracten, zodat de werknemer tijdig geïnformeerd wordt over wel/niet verlenging van het contract.

geen proeftijd bij korte contracten
Bij contracten voor een half jaar of korter geldt geen proeftijd meer.

Ontslagrecht

Transitievergoeding
Momenteel heeft een werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding; een vergoeding bij ontslag, bij een dienstverband van minimaal  24 maanden. Dit verandert met de WAB in 2020: bij ontslag moet de werkgever onmiddellijk een transitievergoeding  betalen. Het doet er niet meer toe hoe kort of lang de werknemer in dienst is geweest. Tegelijk wordt de berekening aangepast.

berekening tot 2020:

  • bij een dienstverband korter dan 2 jaar is er geen vergoeding;
  • bij een dienstverband korter dan 10 jaar bedraagt de vergoeding 1/3 maandsalaris per dienstjaar;
  • bij een dienstverband langer dan 10 jaar bedraagt de vergoeding vanaf dit 10e jaar ½ maandsalaris per dienstjaar;
  • voor werknemers boven de 50 jaar bedraagt de vergoeding per 10e dienstjaar een volledig maandsalaris;
  • (behalve bij MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers)
  • de maximale transitievergoeding bedraagt € 75.000 of een jaarsalaris.

berekening vanaf 2020:

  • er is geen verschil meer qua duurdienstverband of leeftij;
  • per dienstjaar bedraagt de vergoeding voor elke werknemer 1/3 maandsalaris.
  • de vergoeding bij lange dienstverbanden en/of oudere werknemers is hiermee (veel) lager dan tot 2020.

Ontslagreden
Per 2020 veranderen ook de ontslagredenen.  Vanaf dan hoeft een werkgever zich niet meer strikt te baseren op één ontslaggrond, maar kunnen ontslagredenen worden gecombineerd. De rechter zal de arbeidsovereenkomst dan makkelijk beëindigen dan nu nog het geval is.

Ontslagprocedures
De ontslagroute is afhankelijk van de reden van de beëindiging. Bij ontslag om bedrijfseconomische reden loopt de procedure bij UWV; bij ontslag vanwege persoonlijke redenen wordt het ontslagverzoek aan de kantonrechter voorgelegd. Anders dan vroeger is daarbij beroep mogelijk tegen de beslissing van UWV of de kantonrechter, en kan worden geprocedeerd bij het Hof of de Hoge Raad.

Vaststellingsovereenkomst
Het blijft mogelijk om zonder procedure afspraken over ontslag te maken. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft na ondertekening twee weken bedenktijd over de afspraken.

Korte wettelijke termijnen
Procedures moeten doorgaans worden gestart binnen twee maanden. Een te late gang naar de rechter betekent dat geen oordeel over het ontslag meer mogelijk is. Wacht daarom niet te lang met het inwinnen van advies!

Meer informatie?

Desgewenst kunnen onze advocaten de veranderingen uitvoerig met u doornemen. Aarzel niet contact met ons op te nemen als er vragen zijn.

error: Neem contact op als u de inhoud van de pagina wilt gebruiken.
Scroll To Top