Ontslag​

Ontslag kan op verschillende manier tot stand komen. Als de werkgever en de werknemer er onderling uitkomen is een procedure niet nodig, tenzij de werknemer ziek is. Komt u er niet uit, of twijfelt u aan het juridische kader? We informeren u graag uitgebreid. Het is dan vast goed om te weten dat er verschillende mogelijkheden zijn:

1. Onderlinge afspraken zonder procedure

Werkgever en werknemer kunnen afspraken over ontslag maken. Zolang duidelijk is dat het initiatief van het ontslag niet bij de werknemer ligt, kan de werknemer na ontslag WW krijgen wanneer een aantal voorwaarden vervuld is. Bij een informeel ontslag ontvangt de werknemer vaak een vergoeding in ruil voor het verlies van de baan.

Vaststellingsovereenkomst

De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Onze advocaat kan natuurlijk meekijken naar een waterdicht formuleren van afspraken.  Voor werkgevers stellen we regelmatig een voorstel op, en namens werknemers controleren we vaak het aanbod dat aan hen wordt gedaan.

Pas op bij ziekte!

Een zieke werknemer loopt een uitkeringsrisico door mee te werken aan ontslag. Het UWV kent namelijk alleen een uitkering toe aan een werknemer die na ontslag beschikbaar is voor ander werk. Bij ziekte kan de werknemer zich niet beschikbaar stellen op de arbeidsmarkt, en komt daarom niet in aanmerking voor WW.  Het UWV geeft geen uitkering als iemand ziek uit dienst gaat of zich snel na het ontslag (opnieuw) ziekmeldt.

2. Ontslag op staande voet

Bij zware misstanden kan een werknemer onmiddellijk ontslag krijgen of, vanuit de werkgever bezien, ontslagen worden. De reden voor zo’n ontslag op staande voet moet duidelijk zijn en meteen worden verteld. U kunt denken aan een greep uit de kas of mishandeling op het werk. In principe is de arbeidsovereenkomst beëindigd door het ontslag op staande voet. De werkgever hoeft geen loon meer te betalen en heeft niets meer met de werknemer te maken. De werknemer kan het ontslag op staande voet aanvechten via de rechter. Aan de rechter kan gevraagd worden of de kwestie waar de werkgever zo zwaar aan tilt, nu echt wel zo beladen is. Als de rechter dit niet vindt - en het met de werknemer eens is - wordt het ontslag ongedaan gemaakt. De werkgever moet dan loon betalen en de werknemer kan alsnog aan het werk.

Korte wettelijke termijnen

Procedures moeten doorgaans worden gestart binnen 2 maanden. Een te late gang naar de rechter betekent dat geen oordeel over een gegeven ontslag meer mogelijk is. Wacht daarom niet te lang met het inwinnen van advies!

3. Procedure/ vooraf toestemming ontslag nodig

In andere gevallen moet de werkgever vooraf toestemming vragen voor ontslag. Dat kan via de kantonrechter of via UWV Werkbedrijf. In een ontslagprocedure wordt een vergoeding toegekend: de transitievergoeding, en bij bijzondere omstandigheden kan een zgn. billijke vergoeding gelden.

De ontslagroute is afhankelijk van de reden van de beëindiging. Bij ontslag om bedrijfseconomische reden loopt de procedure bij UWV; bij ontslag vanwege persoonlijke redenen wordt het ontslagverzoek aan de kantonrechter voorgelegd. Anders dan vroeger is beroep mogelijk tegen de beslissing van UWV of de kantonrechter, en kan worden geprocedeerd bij het Hof of de Hoge Raad.

De werkgever moet uitleggen waarom ontslag nodig is en deze reden bewijzen. De kantonrechter beoordeelt ontslagaanvragen waarbij persoonlijke redenen van de werknemer bepalend zijn, zoals bijvoorbeeld slecht functioneren van de werknemer, een verstoorde werkrelatie of 2 jaar arbeidsongeschiktheid. UWV Werkbedrijf beoordeelt ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen, zoals bijvoorbeeld slechte financiële omstandigheden, bedrijfssluiting en/of verval van functie van de werknemer. In de procedure kan de werknemer zich verweren tegen het verhaal van de werkgever. De kantonrechter of UWV Werkbedrijf moet beide standpunten tegen elkaar afwegen en een knoop doorhakken.

Transitievergoeding

Elke werknemer heeft bij ontslag  recht op een transitievergoeding: een vergoeding bij ontslag. Dit geldt zowel bij een vast contract als bij een tijdelijk contract. De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar en wordt berekend op grond van het bruto maandloon met emolumenten. Is de werknemer een paar maanden in dienst? Dan wordt de transitievergoeding pro rato  berekend.

Billijke vergoeding

Bij uitzondering kan een werknemer na ontslag aanspraak maken op een extra ontslagvergoeding. Als de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de omstandigheden rondom het ontslag kan de werknemer een billijke vergoeding vorderen.

Vraag tijdig advies

De twee arbeidsrechtadvocaten van Spoorlaan Advocaten in Woerden hebben ruime ervaring met alle aspecten van het ontslagrecht. We kijken graag met u mee. Liefst voorkomen we lange procedures. Vaak lukt het om tijdig tot afspraken te komen, maar soms is een procedure niet te voorkomen. Ook dan staan onze specialisten arbeidsrecht voor u klaar!