Loon

Het komt regelmatig voor dat loon of salaris niet correct wordt betaald. Zeker bij bijzondere omstandigheden, zoals bij ziekte of re-integratie van de werknemer, wordt het loon niet altijd conform de arbeidsovereenkomst, cao of wet voldaan. Ook kan discussie kan ontstaan over betaling van overwerk, vakantiegeld of de opbouw en uitbetaling van vakantiedagen.

Onze advocaten adviseren u graag over de opgebouwde rechten, zodat u duidelijkheid krijgt over uw rechten of plichten. Wij kunnen zowel werknemers als werkgevers adviseren en de communicatie desgewenst van u overnemen.