Ondanks de migraineklachten is mevrouw erin geslaagd haar schoolloopbaan en studie met succes af te ronden. Echter, vanwege de ernst van de migraineklachten bleek werken in een reguliere baan niet mogelijk te zijn. Zij vroeg een Wajong-uitkering aan die gedeeltelijk werd toegewezen. Naar oordeel van UWV werd mevrouw nog altijd in staat geacht een behoorlijk aantal uren te kunnen werken. Mevrouw kon zich bij dit oordeel niet neerleggen en is in bezwaar gegaan. Daarna is de procedure door Spoorlaan Advocaten overgenomen. Samen met mevrouw hebben we een expertise laten verrichten waar de Centrale Raad niet om heen kon. Zoals verwacht, heeft de Centrale Raad daarna een “onafhankelijke derde” ingeschakeld en werd nóg een expertise verricht. De bevindingen van beide medisch experts waren grotendeels gelijk waarna de Centrale Raad heeft geoordeeld dat de verzekeringsarts van UWV onvoldoende rekening had gehouden met de beperkingen van mevrouw. In een nieuwe beslissing heeft UWV vervolgens vastgesteld dat van mevrouw niet verwacht kan worden te werken, vanwege de zeer frequente ziekmeldingen, en is een volledige Wajong-uitkering toegekend.