Letselschade voetganger volledig vergoed

Een 79-jarige vrouw had lopend boodschappen gedaan. Terug naar huis werd zij op het trottoir van achteren aangereden door een buurtjongetje op de fiets. De vrouw kwam ten val en brak haar rechter schouderblad. Ons kantoor heeft de schade van de val verhaald op de verzekeraar van (de ouders van) de jongen. Aansprakelijkheid werd erkend: fietsen op de stoep mag immers niet. Wel verzette de verzekering zich tegen de kosten van huishoudelijke hulp. Bij de schadeafwikkeling claimde onze letselschadeadvocaat hier een vergoeding voor: de hulp was nodig vanwege huishoudelijke en verzorgende taken en moest worden ingekocht. Daarnaast zette onze advocaat in op een fors smartengeld vanwege de psychische impact van het ongeval: van een fitte en zelfstandige vrouw werd zij een afhankelijke en zorgbehoevende bejaarde. Met een smartengeld van € 25.000 kon dit psychisch leed een beetje worden verzacht.

 

 

error: Neem contact op als u de inhoud van de pagina wilt gebruiken.