Verkeersongevallen​

Deelname aan het verkeer vormt altijd een risico, of u nu voetganger, fietser, motorrijder of automobilist bent. Letsel na een verkeersongeluk varieert van klein ongemak tot blijvende ernstige gevolgen. In alle situaties kunnen wij helpen met de afwikkeling van uw schade, of het nu gaat om een tijdelijke kneuzing, een whiplash of een dwarslaesie. We staan ook nabestaanden bij, als uw geliefde, kind of ouder bij een verkeersongeluk is overleden.

Wij beoordelen de aansprakelijkheid en brengen de schade in kaart. De schade wordt geclaimd bij de aansprakelijke partij en waar nodig wijzen we u de weg naar gemeentelijke voorzieningen. U kunt daarbij denken aan aanpassingen in woning, hulp bij vervoer of andere begeleiding.

Ongemotoriseerde weggebruikers, zoals voetgangers en fietsers, genieten vanwege hun kwetsbare positie een bijzondere bescherming in het verkeersrecht. De wet bepaalt dat bij een aanrijding tussen een fietser/voetganger en een auto de aansprakelijkheid van de automobilist vaststaat. Ook verplicht de wet dat gemotoriseerde weggebruikers een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit brengt mee dat schade, veroorzaakt door een automobilist of bromfietser, bijna altijd kan worden verhaald op een verzekeraar.

Alle voertuigen in Nederland zijn geregistreerd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Aan de hand van het kenteken is te achterhalen wie de eigenaar is en waar het voertuig is verzekerd. Op die manier is de aansprakelijke partij altijd te achterhalen. Als u schade heeft opgelopen door toedoen van een voertuig dat niet verzekerd is, dan kan onze advocaat namens u een beroep doen op Waarborgfonds Motorverkeer. De schade wordt met het Waarborgfonds afgewikkeld alsof er een verzekeraar is.

Het voordeel van het verzekeringsstelsel zoals dat in Nederland voor gemotoriseerde weggebruikers geldt, is dat een verkeersslachtoffer bijna altijd de schade vergoed krijgt. Daar komt bij dat kosten die gemaakt worden om de aansprakelijkheid en schade vast te stellen, worden gerekend tot schade van het slachtoffer en dus ook door de verzekeraar moeten worden vergoed. Dit betekent dat u uw advocaat niet hoeft te betalen.

Heeft u verdere vragen? Neem dan contact op voor gratis overleg met onze LSA-advocaat letselschade in Woerden of in Leiden.