Overlijdensschade

Wanneer iemand overlijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding. Niet alle schade wordt vergoed. De wet bepaalt dat recht bestaat op vergoeding van kosten van begrafenis of crematie en op vergoeding van kosten van levensonderhoud. Niet iedereen heeft recht op vergoeding van deze schade. Rechthebbenden zijn, bijvoorbeeld, de partner met wie de overledene getrouwd was of met wie een geregistreerd partnerschap was aangegaan, hun minderjarige kinderen en familieleden die door de overledene werden onderhouden. Bij het vaststellen van de schade wordt niet alleen gekeken naar de financiële inbreng van de overledene maar ook naar zijn/haar aandeel in huishoudelijke taken.

Op 1 januari 2019 is de Wet vergoeding affectieschade in werking getreden. Deze wet kent aan naasten of nabestaanden van een slachtoffer een recht op schadevergoeding toe. Het gaat om enige financiële genoegdoening aan degenen die een zeer nauwe band hebben met een slachtoffer dat ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen of als gevolg van een ongeval is overleden. De hoogte van de schadevergoeding ligt tussen € 12.500 en € 20.000.

Als u nabestaande bent van een overleden slachtoffer, kunnen wij u bijstaan.