Overlijdensschade

Wanneer iemand overlijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding.

Welke schade speelt een rol?

Niet alle schade wordt vergoed. De wet bepaalt dat recht bestaat op vergoeding van kosten van begrafenis of crematie en op vergoeding van kosten van levensonderhoud. Bij het vaststellen van de schade wordt niet alleen gekeken naar de financiële inbreng van de overledene maar ook naar zijn/haar aandeel in huishoudelijke taken.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Niet iedereen heeft recht op vergoeding van de schade.  Dit zijn de rechthebbenden:

  •  de partner met wie de overledene getrouwd was of met wie een geregistreerd partnerschap was aangegaan
  •  de minderjarige kinderen
  •  familieleden die door de overledene werden onderhouden.

Affectieschade 

Sinds 2019 geldt de Wet vergoeding affectieschade. Deze wet geeft naasten of nabestaanden van een slachtoffer een recht op schadevergoeding. Het gaat dan om een financiële genoegdoening aan degenen die een zeer nauwe band hebben met een slachtoffer dat is overleden, of ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen. De hoogte van de schadevergoeding ligt tussen € 12.500 en € 20.000.

Onze ervaring

Ons kantoor heeft veel ervaring met letselkwesties. Onze LSA-advocaat geeft advies, kan onderhandelen en gaat in het uiterste geval voor u naar de rechter. Gratis kennismaking kan bij u thuis plaatsvinden - overal in Nederland- of op ons kantoor in Woerden of Leiden.