Mishandeling

Mishandeling is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Naast lichamelijke gevolgen ontstaan meestal ook psychische klachten. Het feit dat iemand aan een ander opzettelijk letsel toebrengt is moeilijk te verwerken. Voor hulp bij die verwerking kan een beroep worden gedaan op huisarts, maatschappelijk werk of Slachtofferhulp Nederland.

Wij kunnen helpen bij de juridische afhandeling en het verhaal van uw schade. Een eerste stap is het doen van aangifte bij de politie. Wij volgen het strafrechtelijke traject. Als de Officier van Justitie besluit om de dader te vervolgen kunnen wij uw schade in het strafproces laten meenemen. De rechter kan aan de dader een straf opleggen en daarnaast de dader verplichten uw schade te vergoeden. Als de dader uw schade niet (op tijd) vergoedt, kan een voorschot worden gevraagd aan de Staat.

Als er sprake is van blijvend letsel kan ook een vergoeding worden gevraagd bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wij kunnen u helpen bij de aanvraag van een schadevergoeding.