Mishandeling

Mishandeling is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Naast lichamelijke gevolgen ontstaan meestal ook psychische klachten. Het feit dat iemand je met opzet letsel toebrengt is moeilijk te verwerken. Voor hulp bij die verwerking kan een beroep worden gedaan op huisarts, maatschappelijk werk of Slachtofferhulp Nederland. Wij kunnen helpen bij de juridische afhandeling en het verhaal van uw schade.

Strafzaak

Een eerste stap is het doen van aangifte bij de politie. Wij volgen het strafrechtelijke traject. Als de Officier van Justitie besluit om de dader te vervolgen, dan zorgen wij voor indienen van de schadeclaim in  het strafproces. De rechter kan aan de dader een straf opleggen en daarnaast de dader verplichten uw schade te vergoeden. Als de dader uw schade daarna niet (op tijd) vergoedt, kan de overheid een voorschot op de schadevergoeding betalen.

Schadefonds Geweldmisdrijven

Als er sprake is van blijvend letsel kan ook een vergoeding worden verkregen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wij kunnen helpen bij de aanvraag van zo'n schadevergoeding.

Civiele weg

Soms kan de strafzaak niet worden afgewacht.  We bekijken alle mogelijkheden met u, en stappen zonodig naar de civiele rechter. Als er veel haast is, bijvoorbeeld na huiselijk geweld,  kunnen we een kort geding voor u voeren.

Wat speelt een rol?

Onze advocaat beoordeelt de situatie natuurlijk voordat zij de schadevergoedingsclaim indient . Ze neem dan de volgende zaken met u door:

  • Hoe is de situatie ontstaan?
  • Welk letsel heeft u er aan overgehouden?
  • Welke medische behandelingen heeft u gehad?
  • Wat is de situatie thuis en op uw werk?
  • Welke kosten heeft u moeten maken?
  • Welke situatie verwacht u voor de toekomst?

Onze ervaring

Ons kantoor heeft veel ervaring met letselkwesties, ook via het strafrecht. Onze LSA-advocaat geeft advies, kan onderhandelen en gaat in het uiterste geval voor u naar de rechter. Gratis kennismaking kan bij u thuis plaatsvinden, of  in Woerden of Leiden.