Medische fouten

Inspanningsplicht arts/behandelaar

Artsen hebben in de relatie met hun patiënten een inspanningsverplichting. Dit betekent dat behandelaars  hun best moeten doen om een bepaald resultaat te bereiken, zoals genezing of vermindering van de pijn.

Wanneer is de arts aansprakelijk?

Als een patiënt na een hernia operatie niet van zijn rugpijn af is, betekent dat niet per definitie dat de arts een fout heeft gemaakt. Dat is wel het geval als de arts niet heeft gehandeld zoals "van een redelijk bekwaam arts mag worden verwacht".  Het onderzoek hiernaar is voor een belangrijk deel medisch van aard. Het medisch dossier zal immers moeten beoordeeld. Die medische bevindingen bekijken we daarna door een juridische bril: zo beoordelen we of de arts of het ziekenhuis aansprakelijk is.

Onze advocaten hebben veel ervaring met de behandeling van schade na medische fouten. Wij worden daarbij geholpen door een deskundig team van medisch adviseurs.

Wat speelt een rol?

Onze advocaat beoordeelt de situatie met onze medisch adviseur voordat zij een schadevergoedingsclaim indient . Ze neemt dan de volgende zaken met u door:

  • Hoe is de situatie ontstaan?
  • Welk letsel heeft u er aan overgehouden?
  • Welke andere medische behandelingen heeft u gehad?
  • Wat is de situatie thuis en op uw werk?
  • Welke kosten heeft u moeten maken?
  • Welke situatie verwacht u voor de toekomst?

Hoe zit het met de verzekering?

De meeste ziekenhuizen en behandelaars hebben een aansprakelijkheidsverzekering. De letselschade wordt daarom meestal afgewikkeld met de verzekeraar. Let erop dat de belangen van die verzekeraar niet gelijk zijn aan die van u als slachtoffer. Zo wil de verzekeraar de schade-uitkering soms zo laag mogelijk houden en worden schadeposten niet steeds (volledig) vergoed, terwijl u als slachtoffer recht heeft op volledige vergoeding van uw schade.  Regelmatig ontstaat discussie over de omvang van de schade. Het is verstandig dan onze  gespecialiseerde LSA-advocaat in te schakelen. Zij fungeert als gelijkwaardige tegenstander van  de verzekeraar en voorkomt dat u met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Zo nodig kan ze ook een procedure bij de rechter voeren.

Wanneer moet ik naar de rechter?

Moet het altijd via de rechter?  Nee, vaak kan de schade worden geregeld via onderlinge discussie. Als een conflict over de aansprakelijkheid of de claim echter niet wordt opgelost kan onze advocaat makkelijk voor u procederen. In letselzaken is vaak een snelle procedure mogelijk: de deelgeschilprocedure. In zo’n deelgeschilprocedure kan veel sneller dan in een normale procedure de knoop  worden doorgehakt. Vaak is de aankondiging van zo'n procedure al voldoende om de zaak (toch) goed te regelen.

Onze ervaring

Ons kantoor heeft veel ervaring met letselkwesties. Onze LSA-advocaat geeft advies, kan onderhandelen en gaat in het uiterste geval voor u naar de rechter. Gratis kennismaking kan bij u thuis plaatsvinden - overal in Nederland- of op ons kantoor in Woerden of Leiden.