Medische fouten

Artsen hebben in de relatie met hun patiënten een inspanningsverplichting. Dit betekent - eenvoudig gezegd - dat zij hun best moeten doen om een bepaald resultaat te bereiken, b.v. genezing of vermindering van de pijn. Als een patiënt na een hernia operatie niet van zijn rugpijn af is, betekent dat niet per definitie dat de arts een fout heeft gemaakt. Hiervan is pas sprake als de arts niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam arts mag worden verwacht. Een onderzoek hiernaar is voor een belangrijk deel medisch van aard. Het medisch dossier zal immers moeten beoordeeld. De medische bevindingen zullen vervolgens door een juridische bril moeten worden bekeken om te beoordelen of de arts of het ziekenhuis aansprakelijk is. Onze advocaten hebben veel ervaring met de behandeling van schade na medische fouten. Wij worden daarbij geholpen door een deskundig team van medisch adviseurs.